Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 15 000 eiro sodu SIA "Memory Water" par negodīgas komercprakses īstenošanu, informē PTAC.

Uzņēmumam arī triju mēnešu laikā jānomaina produktu marķējums, izslēdzot no tā informāciju par ūdens apstrādes tehnoloģiju un kvalitātes zīmi "Bio Water", kā arī noteiktā laika periodā iesniedzot PTAC rakstveida pierādījumus un informāciju par šo darbību izpildi.

Komercprakse, par kuru PTAC uzņēmumu sodījis, īstenota, patērētājiem piedāvājot "Memory Water" ražoto fasēto dzeramo ūdeni "BIO ūdens" un citas preces, piemēram, uztura bagātinātājus, kosmētikas līdzekļus, tostarp, slēdzot ar patērētājiem distances līgumus un veicot darbības, kuras saistītas ar patērētāju likumīgo tiesību un līgumu izpildi.

Lietā vērtētā komecprakse konstatēta kompānijas tīmekļa vietnēs "www.memorywater.com/lv", "www.shop.memorywater.lv", sociālajos tīklos izveidotajos "Memory Water" profilos, publiskā vidē izplatītajās "BIO ūdens" reklāmās, kā arī ūdens pudeļu marķējumā.

Ilgstošas izvērtēšanas laikā, tostarp uzklausot citu kompetento iestāžu viedokļus, PTAC konstatējis "Memory Water" rīcībā pārkāpumus, kas saistīti ar maldinošiem apgalvojumiem par "BIO ūdens" īpašībām un kvalitāti, maldinošu informāciju par ūdens apstrādes tehnoloģiju un reģistrēto preču zīmi, kā arī normatīviem neatbilstošas veselīguma norādes.

Tāpat PTAC konstatējis maldinošus apgalvojumus par kosmētikas līdzekļu ārstnieciskajām īpašībām un speciālo normatīvu prasību neievērošanu uztura bagātinātāju reklāmās. Kompānijas tīmekļa vietnēs nav arī sniegta informācija par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, kā arī nav nodrošināta atteikuma tiesību veidlapa. Tāpat nav sniegta informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas tiešsaistē platformu. Kompānijas mājaslapās nav sniegta informācija arī par tās nosaukumu, nav minēts tās reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. "Memory Water" mājaslapās patērētājiem netiek sniegta informācija arī par līguma izbeigšanas tiesībām.

Neraugoties uz to, ka daži no lietā konstatētajiem pārkāpumiem novērsti kompānijas labprātīgo darbību rezultātā, PTAC konstatējis, ka "Memory Water" prettiesiskā rīcība turpināta, jo kompānija joprojām nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai izbeigtu negodīgās komercprakses īstenošanu, norāda PTAC.

"Sabiedrības komerciālajā saziņā ar patērētājiem izmantotā kvalitātes zīme "Bio Water", kā arī sniegtā informācija par "BIO ūdeni", tā īpašībām un kvalitāti, tostarp informācija par ūdens apstrādes tehnoloģiju un normatīviem neatbilstošu veselīguma norāžu, piemēram, par bioenerģijas līmeņa paaugstināšanu izmantošana, turpina maldināt patērētājus par reālo produkta augstvērtīgumu, kvalitāti un tam piedēvētajām īpašībām," skaidro PTAC.

PTAC lēmumā teikts, ka, ņemot vērā kompānijas izdarītā pārkāpuma apmēru, ilgumu, radīto ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, kā arī, lai panāktu konstatēto pārkāpumu novēršanu, "Memory Water" piemērota soda nauda 15 000 eiro apmērā, kas, PTAC ieskatā, uzskatāms par samērīgu soda naudas apmēru, ņemot vērā kompānijas izdarīto pārkāpumu, tā raksturu un ietekmi, īpaši ņemot vērā patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm radīto apdraudējumu un nepieciešamību "Memory Water" un citus tirgus dalībniekus atturēt no turpmākas šādas komercprakses īstenošanas.

Uzņēmums "Memory Water" reģistrēts 2008.gadā, un tā pamatkapitāls ir 2842 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompāniju dibināja Jānis Pļaviņš, bet kopš 2012.gada tās vienīgā īpašniece ir Tatjana Pļaviņa. 2019.gadā kompānijas apgrozījums bija 473 857 eiro, bet peļņa - 92 617 eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta uzņēmuma "Memory Water" prasība par soda atcelšanu saistībā ar negodīgu komercpraksi.

Administratīvā apgabaltiesa 8.aprīlī noraidīja SIA "Memory Water" prasību, ar kuru tika lūgts atcelt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumu par uzņēmuma sodīšanu saistībā ar negodīgu komercpraksi. Tiesa arī noraidīja uzņēmuma prasību par 250 000 eiro mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.

Arī Administratīvā rajona tiesa iepriekš noraidīja uzņēmuma prasību, bet uzņēmums par spriedumu iesniedza apelācijas sūdzību.

Jau vēstīts, ka 2020.gada decembrī PTAC pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem "Memory Water" tika piemērota soda nauda 15 000 eiro apmērā, aizliegta lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošana, kā arī uzlikts pienākums mainīt produktu marķējumu.

Komentāri

Pievienot komentāru