Meža īpašnieku biedrība gandarīta par saimnieciskās darbības ierobežojumu atlīdzību

2006. gada 29. marts plkst. 15:32
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Meža īpašnieku biedrība ir gandarīta par atlīdzības apmēra noteikšanas un izmaksāšanas kārtības apstiprināšanu, norāda Meža īpašnieku biedrības izpilddirektors Arnis Muižnieks. Viņaprāt, 2006.gada marts meža īpašnieku uztverē ieies kā mēnesis, kurā tika pieņemti ilgi gaidītie Ministru kabineta noteikumi „Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšanas kārtība un metodika, atlīdzības izmaksas un izmaksu reģistrācijas kārtība". Tas nozīmē, ka beidzot tiek iedzīvināts kompensāciju mehānisms par saimnieciskās darbības aprobežojumiem mežā. Meža īpašnieku biedrības šo noteikumu pieņemšanu uzskata par ļoti svarīgu notikumu ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstībai Latvijā, jo, pirmkārt, normatīvajos aktos, tiek noteikti nevis jauni saimnieciskās darbības ierobežojumi meža īpašniekiem, bet ir paredzēta konkrēta kārtība, kā saņemt atlīdzību par neiegūtajiem ieņēmumiem no sava meža, secina A. Muižnieks. Otrkārt, aktīvi līdzdarbojoties noteikumu izstrādes procesā, Meža īpašnieku biedrībai ir izdevies panākt vairāku meža īpašniekiem svarīgu principu iekļaušanu noteikumu redakcijā. Ir iestrādāti priekšlikumi, ka kompensāciju apmērs tiek palielināts platībās, kur bijusi aizliegta kopšanas cirte, jo nekopšanas rezultātā pieaug nekvalitatīvo sortimentu apjoms un netiek iegūta maksimālā koksnes krāja galvenās cirtes vecumā. Tāpat, apstiprinātā noteikumu projekta gala versija paredz, ka potenciālo atjaunošanas izdevumu apmērs tiek izvērtēts katrai mežaudzei, un tas var būt arī relatīvi mazs, nevis visos gadījumos no atlīdzības apmēra tiek atskaitīta konstanta summa, kuru pārsvarā veidotu mākslīgās atjaunošanas izdevumi. Meža īpašnieku biedrība izsaka cerību, ka kompensāciju mehānisma „iedzīvināšana” nebūs vienīgais Ministru kabineta solis ekoloģisko, sociālo un ekonomisko aspektu sabalansēšanai mežsaimniecībā.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām