Mudina Rīgas namu apsaimniekotāju aktivizēt māju renovācijas procesu

2011. gada 16. septembris plkst. 11:28
Dalies ar šo rakstu

Māju renovācijai būtu jākļūst par prioritāti Rīgas namu apsaimniekotājiem, uzskata Ekonomikas ministrija.

Rīga pašlaik pēc projektu pieteikuma skaita atpaliek no Liepājas un Valmieras. Tādēļ ministrija aicina Rīgas pašvaldību uz ciešāku sadarbību, sekmēt Rīgas iedzīvotāju saliedētību, komunikāciju un lēmuma pieņemšanu par māju renovāciju. Tā uzskata, ka māju renovācijai jākļūst par Rīgas namu apsaimniekotāju prioritāti.

Tā kā lielāko daļu Rīgas namu apsaimnieko SIA Rīgas namu pārvaldnieks, tai būtu jāuzņemas lielāka iniciatīva komunikācijā ar iedzīvotājiem, sabiedrības informēšanā un renovācijas vadībā.

Līdz šim brīdim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā saņemti vairāk nekā 600 projektu iesniegumi, t.sk. no Rīgas saņemti 52 pieteikumi, no kuriem īstenoti vai renovācijas procesā ir tikai 21. Analizējot, kādas mājas Rīgā tiek renovētas, secināts, ka tās ir mājas, kuras pārvaldīšanu pārņēmuši paši iedzīvotāji, organizējot to caur biedrībām vai privātiem apsaimniekotājiem. Pārsvarā tās ir salīdzinoši nelielas mājas, kurās dzīvokļu īpašnieku skaits ir mazāks un līdz ar to vieglāk ir panākama vienošanās par renovāciju.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs Edvīns Straupe norādījis, ka iepriekš, kad Rīgas namus apsaimniekoja daudzas mazas pašvaldības namu pārvaldes, būtisks šķērslis plašākai namu renovācijai bija kredīta saņemšana. Izveidojot Rīgā vienu pašvaldības namu apsaimniekotāja sabiedrību, situācija ir uzlabojusies, notiek aktīvāks darbs ar dzīvokļu īpašniekiem un sarunas ar bankām par kredīta piešķiršanu. Vienlaikus viņš norādīja, ka dzīvokļu īpašnieki joprojām neizprot kopīpašuma būtību, kas apgrūtina komunikāciju starp iedzīvotājiem un līdz ar to lēmuma pieņemšanu.

Sarunās ar ministriju Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs rosinājis izvērtēt iespēju paplašināt pašvaldības namu apsaimniekotāju pilnvaras, piemēram, tiesības pašiem veikt renovāciju ar nosacījumu, ka pēc renovācijas netiks palielināti iedzīvotāju izdevumi (sasniegtais energoresursu ietaupījums segs kredīta maksu). Tāpat tika rosināts turpināt darbu pie t.s. rotācijas fonda izveides, kas ļautu valstij un/vai pašvaldībai ilgākā laika periodā izsniegt kredītus un kas kalpotu kā atbalsta instruments māju iedzīvotājiem pēc ERAF programmas beigām.

Savukārt Ekonomikas ministrija rosinājusi Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzēt atbalstu renovācijas projektu īstenošanai, piemēram, sedzot energoaudita izmaksas vai daļu no veiktajām investīcijām. Šāda prakse tiek īstenota vairākās pašvaldībās, piemēram, Liepājā un Valmierā, kur māju renovācija notiek daudz aktīvāk.
 

Dalies ar šo rakstu