Muita un uzņēmēji apsrieduši intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumus

2004. gada 15. oktobris plkst. 12:34
Autors: Miks Stroža miks@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmē viena no galvenajām tēmām bija saistīta ar jautājumiem par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu Latvijā. VID Galvenās muitas pārvaldes direktors Andis Drulle informēja, ka noslēgts VID GMP un intelektuālā īpašuma tiesību koalīcijas CIPR un SNB – REACT savstarpējās sadarbības memorands ar mērķi panākt efektīvāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Latvijā. Uzņēmēji apliecināja, ka ir gatavi sadarboties intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšanā, taču vienlaikus uzsvēra, ka ir nepieciešams pārskatīt jautājumu par preču piegādes ķēdē iesaistīto pakalpojumu sniedzēju (muitas brokeru) atbildību par darbībām ar kontrafaktām precēm. Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka pie šī jautājuma izskatīšanas nepieciešams atgriezties arī nākamajā tikšanās reizē. Izskatīti arī jautājumi par kuģu apgādi ar naftas produktiem un pārējām precēm, kā arī par termiņiem, kuros jāveic tarifu kvotu pieprasīšanas gadījumos iekasētās drošības naudas atmaksa. Aizsākta diskusija par pārstāvības tiesību jautājumu risināšanu Latvijas Muitas likumā un kvalifikācijas celšanas prasībām muitošanas speciālistiem un deklarētāju pilnvarotajiem pārstāvjiem.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām