Neapliekamais algas minimums ilgi nav mainīts

2004. gada 20. maijs plkst. 9:40
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Visi valdībā bija vienisprātis, ka neapliekamais algas minimums ir jāpalielina, lai kaut nedaudz uzlabotu zemāk atalgoto iedzīvotāju stāvokli. Latvijā neapliekamā minimuma apmērs 21 Ls ir ļoti zems un nav mainījies kopš 1997. gada. Sākotnēji — 1994. gadā — neapliekamais minimums bija noteikts 25 Ls mēnesī. No 1994. gada 1. maija līdz 1996. gada 30. jūnijam tas bija 22.5 Ls. Finanšu ministrijas aprēķini rāda, ka, salīdzinot neapliekamā minimuma apmēru, inflācijas un minimālās mēnešalgas apmēra izmaiņas laikā no 1995. līdz 2003. gadam, neapliekamajam minimumam samazinoties par 6.7 %, inflācijas koeficients ir palielinājies par 50.7 %, bet minimālās mēnešalgas apmērs šajā laikā ir pieaudzis 2.5 reizes. Palielinot neapliekamo minimumu līdz 26 Ls, valdibai nāksies kompensēt apmēram 14.2 milj. Ls pašvaldībām negūtos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus. Pēc Finanšu ministrijas datiem, zemāks nekā Latvijā neapliekamis minimums ir Polijā (120.87 Ls gadā), Spānijā 160.5 Ls gadā, bet Lietuvā 685.56 Ls gadā, Ķīnā 709.68 Ls gadā, Somija 4132.16 Ls, Francijā 11 513.25 Ls utt. Db jau ir vairākkārt rakstījis, ka uzņēmēji aicina valdību palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. Šāds solis palielinātu iedzīvotāju reāli saņemamos ienākumus un nedaudz palielinātu iedzīvotāju pirktspēju, bet radītu mazākus ieņēmumus pašvaldību budžetos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.