Neapmierina Rīgas maksas autostāvvietas

2007. gada 12. jūnijs plkst. 16:41
Autori:
Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) atkārtoti aicina Rīgas domi izvērtēt pašvaldības saistošo noteikumu par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu atbilstību galvaspilsētas iedzīvotāju interesēm, novēršot vairākas noteikumos konstatētās nepilnības, Db.lv informēja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

Ministrija ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības, tāpēc, atkārtoti izvērtējot Rīgas domes noteikto regulējumu maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanai un lietošanai, pašvaldība tiek lūgta vēlreiz pamatot nepieciešamību mainīt saistošos noteikumus, novēršot tajos konstatētās nepilnības.
Iepriekš Rīgas dome izmaiņas saistošajos noteikumos pamatoja ar nepieciešamību mazināt autotransporta plūsmu galvaspilsētas centrā.

RAPLM uzskata, ka maksas paaugstināšana par auto novietošanu ielu sarkanajās līnijās, maksas noteikšana par auto novietošanu sestdienās, kā arī maksas noteikšana par iedzīvotāju kartēm nav labākais veids, kādā risināt tādus Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošus jautājumus kā satiksmes organizācija galvaspilsētā, nepietiekami efektīva sabiedriskā transporta sistēma, sastrēgumi u.c.
Vēstulē Rīgas domei ministrija norāda, ka, paceļot maksu par auto novietošanu, pēc būtības netiek risināta sastrēgumu problēma, jo neatkarīgi no maksas, būs auto vadītāji, kas auto tajās novietos. Turklāt maksas celšana par katru nākamo stundu atsevišķos gadījumos tieši pretēji varētu palielināt sastrēgumu problēmu, jo tas var nozīmēt jaunas stāvvietas meklēšanu. Vienlaikus pastāv iespēja par autostāvvietu maksāt pa stundām, panākot, ka tarifs ir tikai kā par pirmo stundu.

Ministrija arī uzskata, ka maksas noteikšana par iedzīvotāju kartēm nekādā veidā nerisinās jautājumu par to, kur Rīgas iedzīvotājiem savus auto novietot. Iedzīvotāju karte nenozīmē tiesības novietot auto pie savas deklarētās dzīves vietas, bet tā tikai paredz iespēju novietot pie dzīves vietas auto, ja tur atrastos brīva vieta. Papildus RAPLM vērš uzmanību, ka noteikumos nav noregulēts jautājums par izsniegtu iedzīvotāju karšu darbības laiku. Līdz ar to, atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām, izsniegtās iedzīvotāju kartes ir spēkā esošas līdz dienai, kas norādīta iedzīvotāju kartē.

Mainot regulējumu pašvaldības autostāvvietu izmantošanai, Rīgas dome nav izvērtējusi, vai galvaspilsētas iedzīvotājiem un auto vadītājiem, kas strādā Rīgas pilsētā, ir alternatīva, kur novietot savus auto. Maksas autostāvvietu skaits, māju pagalmi un tamlīdzīgas alternatīvas auto novietošanas iespējas visdrīzāk ir nepietiekamas, jo jebkura stāvvieta Rīgas pilsētā dienas vidū ir pilna.
RAPLM arī uzsver, ka neloģiska ir maksas noteikšana par auto novietošanu sestdienās. Patlaban Ceļu satiksmes noteikumos nav tādas papildzīmes, kas paredz stāvēšanas aizliegumu tikai sestdienās, kas nozīmē, ka sestdienās auto bez maksas var novietot tajās ielu malās, kur darba dienās apstāties un stāvēt ir aizliegts. Ņemot vērā neskaidrības šajā regulējumā, ministrija aicina Rīgas domi nekavējoši sniegt skaidrojumu, uz kda ārēja normatīva akta pamata Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek izvietotas papildzīmes, kas satur regulējumu sestdienās ielu sarkanajās līnijās auto novietot par maksu.

Ievērojot konstatētās nepilnības saistošajos noteikumos, RAPLM aicina Rīgas domi izvērtēt to atbilstību Rīgas pilsētas iedzīvotāju interesēm, kā arī divu nedēļu laikā sniegt redzējumu, kādā veidā ministrijas minētie problēmjautājumi tiks risināti.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām