Neizlemj par sabiedriskā transporta attīstību

2004. gada 17. augusts plkst. 15:06
Autors: Madara Fridrihsone
Dalies ar šo rakstu

Ņemot vērā Finanšu ministrijas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iebildumus, Ministru kabineta komiteja uz laiku atlikusi Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādņu 2005. —2014. gadam pieņemšanu. Satiksmes ministrijas sagatavotās Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes paredzēja, ka nepieciešams izveidot jaunu sabiedriskā transporta pārvaldes sistēmu un tās administratīvo modeli, jādefinē minimālais sabiedriskā transporta standarts normatīvajos aktos, kā arī noteikt pārvadātāju lomu pakalpojumu nodrošināšanā. Satiksmes ministrijas Pasažieru pārvadājumu departamenta direktors Andrians Ļublins valdības komitejas sēdē skaidroja, ka pamatnostādņu pieņemšana nepieciešama tādēļ, lai no 2007. gada reformētu sabiedriskā transporta nozari, mainot gan pakalpojumu sniegšanas organizēšanas, gan sabiedriskā transporta finansēšanas pamatprincipus. No 2007. gada 1. maija Latvijai būs jāsāk piemērot ES kopējās procedūras sabiedriskā tranporta finansēšanas jomā, savukārt saglabājot esošo maršrutu tīklu un pārvaldes modeli, būs nepieciešams ievērojami palielināt valsts un pašvaldību finansējumu sabiedriskajam sektoram. Proti, Latvijai kā ES dalībvalstij būs jāsāk pilnībā piemērot Eiropas Padomes regula, kas. atšķirībā no Latvijā līdz šim pielietotā sabiedriskā transporta finansēšanas modeļa, paredz zaudējuma segšanas principu. Tas nozīmē, ka pārvadātājiem ir tiesības pieprasīt un saņemt pilnīgu zaudējumu kompensāciju, skaidro A. Ļublins. Tādēļ Satiksmes ministrija bija ierosinājusi paredzēt sabiedriskā transporta pārvadātājiem gan tiešos maksājumus, gan nodokļu atvieglojumus, piemēram, 5 % PVN piemērošanu, taču pret to valdības komitejas sēdē iebilda finanšu ministrs Oskars Spurdziņš. Satiksmes ministrijas veiktās aplēses liecina, ka piemērojot minētos regulas nosacījumus, pārvadātāju zaudējumu segšanai esošajā maršrutu tīklā 2005. gadā būtu nepieciešami 12.9 milj. Ls, bet 2006. gadā — jau 14.4 milj. Ls. Šī gada valsts budžetā kopējā dotācija visiem transporta veidiem sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu segšanai ir 21.35 milj. Ls.