Nelabvēlīgā situācijā esošiem darbiniekiem izveidota 1121 līdzfinansēta darba vieta 

Šogad ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanai jau ir izveidotas 505 valsts līdzfinansētās darba vietas un 616 darba vietas Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, informē NVA.

Žanete Hāka, 30.10.2013

Latgales reģionā darba devēji izveidojuši arī 84 valsts līdzfinansētas darba vietas personām ar invaliditāti.

Darba devēji NVA filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai pasākumos noteiktām personu grupām un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanai. Pasākumos noteiktām personu grupām var piedalīties komersanti, izņemot ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas.

Darba devēji, kuri piedalās pasākumos noteiktām personu grupām, no NVA saņem ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kuras darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kura nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā, tad viņam tiek segtas ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas.

Finansiāls atbalsts tiek sniegts tādu NVA reģistrēto bezdarbnieku nodarbināšanai, kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, ir vecāki par 50 gadiem, vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem, 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba, kā arī mazākumtautību bezdarbnieki, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu. 

No šīs sadaļas

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) NVA licencēto darbiekārtošanas firmu starpniecību...

Šā gada deviņos mēnešos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma Atbalsts...

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pilotprojektam Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs...

Par algu pēc nodokļu samaksas iegūstamais preču un pakalpojumu daudzums, proti, algas...

Kopš 2011.gada aprīļa, kad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā...

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktivitātei Darbnīcas jauniešiem pieteikušies...

Pašlaik iedzīvotāji darbaspējas vecumā (15-64 gadi) veido 67,1%, bet līdz 2030.gadam to...

Tikai 4–7% no visiem skolu absolventiem, kas nemācās vai nestrādā, reģistrējas Nodarbinātības...

Gandrīz katrs otrais pārdošanā strādājošais jeb 45% aptaujāto pēdējā gada laikā...

Pusgadu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu Komersantu nodarbināto personu reģionālās...