Nepiemēro pagaidu aizliegumu Latvenergo tarifiem

2011. gada 28. aprīlis plkst. 14:45
Sadaļa: Enerģētika
Dalies ar šo rakstu

Administratīvā apgabaltiesa nolēmusi noraidīt Ritas Strodes lūgumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu, aizliedzot attiecībā pret viņu piemērot jaunos va/s Latvenergo tarifus. Līdz ar to Regulatora lēmuma darbība netiek apturēta.

Tiesa lēmumā atzinusi, ka nepastāv nepieciešamie priekšnoteikumi Regulatora lēmuma darbības apturēšanai, jo tiesa nav konstatējusi Regulatora lēmuma pirmšķietamo prettiesiskumu, DB informēja tiesas pārstāve Līga Trubiņa. Vienlaikus tiesa lēmumā norāda, ka administratīvā akta pirmšķietamā tiesiskuma izvērtējums pagaidu aizsardzības ietvaros tiesai nav saistošs, lietu izskatot pēc būtības. Tāpēc, izskatot lietu pēc būtības, apgabaltiesa var nonākt arī pie savādākiem secinājumiem nekā šajā lēmumā.

Administratīvās apgabaltiesas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senātā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Jāatgādina, ka Administratīvajā apgabaltiesā saņemti kopumā 18 pieteikumi, ar kuriem fiziskas un juridiskas personas apstrīdējušas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumu par jauno Latvenergo tarifu akceptēšanu.

No visiem pieteikumiem 11 ir pieņemti un ierosināta tiesvedība. Tiesvedība ierosināta sakarā ar Ogres, Mārupes, Skrīveru, Ķeguma, Baldones, Kocēnu un Pļaviņu novadu domju, Ķekavas novada pašvaldības, kā arī trīs privātpersonu pieteikumiem.
Savukārt, izlemjot Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas, SIA Sātiņi-S un piecus privātpersonu iesniegtos pieteikumus, tiesa tos pagaidām nolēmusi atstāt bez virzības pieteikumos konstatēto trūkumu novēršanai.

Jaunā Latvenergo elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas kārtība stājās spēkā šā gada 1.aprīlī. Jaunos tarifus izvērtēja regulators, kurš atzina, ka nav pamata tos noraidīt.

Turpmāk lielāki elektroenerģijas tarifi tiks piemēroti tām mājsaimniecībām, kuras gada laikā patērēs vairāk elektroenerģijas. Proti, par pirmajām 1200 kilovatstundām visiem būs jāmaksā līdzšinējais tarifs - 8,25 santīmi par kilovatstundu, bet, kad šis limits tiks pārsniegts, par katru nākamo kilovatstundu būs jāmaksā 10,74 santīmi.

Dalies ar šo rakstu