Nevienojas par ostu direktīvu

Autors: Dace Preisa
2005. gada 23. novembris plkst. 14:55

Eiropas parlamenta transporta komiteja noraidījusi jaunāko ostu direktīvas priekšlikumu. Šī priekšlikuma versija bija liberālāka nekā komisijas sagatavotais priekšlikums — šeit tika ieteikts, ka mazākās, privātās ostas varētu tikt izslēgtas no ostu liberalizācijas priekšlikuma. Db jau vairākkārt rakstīja, ka direktīvas projekts paredzēts, lai palielinātu Eiropas ostu konkurenci, mazinātu stividorkompāniju monopolus ostās, palielinātu caurskatāmību ostu finansiālajā darbībā un noteiktu Valsts atbalsta regulējumu ostām. Taču no Latvijas pozīcijām direktīvas projekts ir bezjēdzīgs, jo Latvijas ostām jākonkurē ne tikai ar Eiropas ostām, kas galvenokārt ir citu Baltijas valstu ostas, bet arī ar trešās valsts — Krievijas ostām, kas ir oficiāli deklarējusi, ka atbalsta savas ostas un realizē diskriminējošu dzelzceļa tarifu politiku, nosakot pārvadājumu tarifu atlaides uz Krievijas ostām. Parlamenta komitejām jāpanāk vienošanās līdz plenārsesijai nākamā gada janvārī, pretējā gadījumā šī būs jau otrā reize divu gadu laikā, kad nespējot vienoties, ostu direktīvas virzība tiks apturēta.