Nodokļu atvieglojumi darba devējam apmaksājot darbinieku studijas

2004. gada 24. augusts plkst. 16:52
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

No ar algas nodokli apliekamajiem ienākumiem drīkstēs izslēgt darba devēju segto mācību maksu darbiniekiem, kas studē atsevišķu studiju virzienu bakalaura un maģistra programmās, kā arī visu studiju virzienu doktorantūrā. Ministru kabineta komiteja pirmdien akceptēja grozījumus noteikumos «Par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis», kas paredz, ka no ar algas nodokli ( iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) varēs izslēgt darba devēju segto mācību maksu un atmaksāto studiju kredītu par darbiniekiem, kas studē bakalaura, visu līmeņu profesionālo studiju un maģistra programmās dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju izglītības tematiskajās grupās. Minēto atvieglojumu mērķis ir palielināt studējošo skaitu minētajos studiju virzienos, un šie atvieglojumi būs spēkā no 2005. līdz 2009. gadam.