Nosaka grāmatvedības standartu piemērošanu

2004. gada 25. augusts plkst. 10:54
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Ministru kabinets otrdien pieņēma noteikumus «Par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmu pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati». Tie nosaka, ka lai atzītu un novērtētu finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata posteņus un sniegtu paskaidrojumus par tiem, komersantiem, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām jāpiemēro Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 1 «Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes» un Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 2 «Naudas plūsmas pārskats». Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu uzņēmumiem jāsagatavo atbilstoši Latvijas grāmatvedības standarta Nr. 1 XIII nodaļas prasībām, bet naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu — atbilstoši Latvijas grāmatvedības standarta Nr.2 prasībām. Abi minētie Latvijas grāmatvedības standarti publicēti oficiālā laikraksta Latvijas vēstnesis 2004. gada 23. numurā.