Nosaka kārtību valsts atbalsta pieškiršanai mežaudžu kopšanu

2006. gada 19. septembris plkst. 13:45
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Valdība akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto kārtību, kādā 2006.gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos. Normatīvais akts nosaka kārtību valsts atbalsta piešķiršanai ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos 2006.gadā, kā arī kritērijus un procedūras kā izvērtēt atbalsta saņēmēju pieteikto mežaudžu atbilstību valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Tāpat arī Lauku atbalsta dienesta un tā reģionālo iestāžu un Valsts meža dienesta pienākumus valsts atbalsta administrēšanā, norādīts Zemkopības ministrijas informācijā.Projekts paredz, ka 2006.gadā atbalsta piešķiršanas un administrēšanas kārtība būtiski neatšķirsies no 2005.gada noteiktās kārtības. Ņemot vērā to, ka sākot ar 2006.gada 1.janvāri ir veiktas strukturālas izmaiņas Valsts meža dienestā – ir samazinājies mežniecību skaits. Paredzēts, ka viens pretendents šogad varēs saņemt atbalstu ne vairāk kā par pieciem hektāriem (2005.gadā tas bija par trijiem hektāriem) atbilstoši nosacījumiem koptu mežaudžu platību tā īpašumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā. Atbalsts netiks piešķirts par to mežaudžu kopšanu, kuru kopšanai pretendents saņēmis valsts atbalstu 2005.gadā. Finansējums projekta realizācijai piešķirts no Meža attīstības fonda,norādīts Zemkopības ministrijas informācijā.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām