Nosaka līdzfinansējuma iegrāmatošanu

2004. gada 15. jūnijs plkst. 17:03
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Noteikta kārtība, kā valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālā atbalsta, ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā atspoguļo uzņēmumu finanšu pārskatos. To paredz valdības pieņemtie noteikumi. Līdz šim šādas normas tiesību aktos nebija noteiktas, tādēļ uzņēmumu grāmatvedībā un finanšu pārskatos tika izmantotas dažādas novērtēšanas metodes, skaidroja Finanšu ministrijas grāmatvedības metožu analīzes un koordinācijas departamenta direktors Arturs Malējs. Viņš norāda, ka saņemto finansiālo atbalstu iegrāmato ieņēmumos vienā vai vairākos pārskata periodos atkarībā no saņemtā finansiālā atbalsta veida un tā izlietošanas nosacījumiem. Tāpat paredzēta uzņēmumam iespēja piemērot novērtēšanu patiesajā vērtībā, ja finansiālā atbalsta veidā bez atlīdzības vai par zemāku cenu iegūts pamatlīdzekļu objekts vai ilgtermiņa finanšu ieguldījumu objekts, kura patiesā vērtība ir zināma. Ietverti arī noteikumi par finansiālo atbalstu, kas piešķirts no ES struktūrfondiem un izpaužas kā iesniegto rēķinu atmaksa pēc ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes, izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas, vai pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā.