Nosaka principus valsts investīciju projektiem

2004. gada 14. jūlijs plkst. 9:40
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Nozaru ministrijām un Valsts kancelejai atbilstoši to pārziņā esošajām nozarēm, līdz 5. augustam jāiesniedz Ekonomikas un Finanšu ministrijām nozaru investīciju programmas 2005. — 2009. gadam. To, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavotās pamatnostādnes Valsts investīciju programmas pieteikumam 2005. — 2009. gadam, otrdien nolēma Ministru kabinets. Ekonomikas un Finanšu ministrijām līdz šī gada 20. augustam jāsagatavo un jāiesniedsz apstiprināšanai valdībā Valsts investīciju programmas (VIP) 2005. —2009. gadam projektu pa nozarēm. Turklāt Ekonomikas ministrijai līdz šī gada 30. novembrim būs jāizstrādā arī metodiku valsts investīciju novērtēšanai attiecībā uz politikas plānošanas dokumentos noteiktajām tautsaimniecības un reģionālās attīstības politikas prioritātēm un metodiku ministriju iesniegto nozaru investīciju programmu izvērtēšanai, kā arī vadlīnijas nozaru investīciju programmu izstrādei un projektu atlasei. Db (29.06.2004.) jau rakstīja, ka kā galvenie pamatprincipi VIP 2005. — 2009. gadam sagatavošanā, finansēšanā un īstenošanā noteikti: turpinātības, ES līdzfinansējuma piesaistes, prioritātes, līdzdalības un papildinātības principi. Saskaņā ar pērn apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem «Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība», VIP finansēšanai ik gadu jāparedz valsts pamatbudžeta finansējums ne mazāk kā 1 % apmērā no IKP. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas veiktajām aplēsēm, nākamgad VIP finansēšanai nepieciešams valsts pamatbudžeta finansējums 67.3 milj. Ls apmērā, bet optimālais valsts investīciju apjoms 2005. gadā ir vismaz 336. 5 milj. Ls.