Jaunākais izdevums

AS "Valmieras stikla šķiedra" kā darba devēju pārstāvis un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība kā darba ņēmēju pārstāvis 5.aprīlī ir noslēguši stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Puses vienojās stikla šķiedras nozarē strādājošo darba ņēmēju minimālo bruto darba samaksas apmēru mēneša normālā darba laika ietvaros noteikt atbilstoši darbinieku kvalifikācijas līmeņiem.

Tostarp puses vienojās augstākajam kvalifikācijas līmenim paredzēt darba samaksu, kuras minimālais līmenis, attiecībā pret 2024.gadā valstī noteikto minimālo darba algu, ir divas reizes lielāks jeb 1400 eiro, vidējam kvalifikācijas līmenim paredzēt darba samaksu, kuras minimālais līmenis, attiecībā pret 2024.gadā valstī noteikto minimālo darba algu, ir par 50% lielāks jeb 1050 eiro, bet zemākajam kvalifikācijas līmenim paredzēt atalgojumu, kuras minimālais līmenis, attiecībā pret 2024.gadā valstī noteikto minimālo darba algu, ir par 20% lielāks jeb 840 eiro.

Darba samaksas galējais apmērs būs atkarīgs no Darba likumā, uzņēmuma koplīgumā, personāla atalgojuma politikā, darba iekšējos kārtības noteikumos paredzētajiem darba samaksas vispārīgajiem noteikumiem un ieturējumiem no darba samaksas.

Stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanās mērķis ir veicināt abpusēju sadarbību sociālā dialoga attīstībā darba tiesību, darba aizsardzības, darba produktivitātes, labvēlīgas sociālās vides radīšanā nozarē nodarbinātajiem darba ņēmējiem un attīstīt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas stikla šķiedras nozares izaugsmi un nozares uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

Ģenerālvienošanās ir saistoša visiem darba devējiem - fiziskām vai juridiskām personām vai arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām, kuras uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku, kas Latvijas teritorijā veic saimniecisko darbību stikla šķiedras nozarē un šī ģenerālvienošanās attiecas uz tiem darbiniekiem, kurus Latvijas teritorijā nodarbina minētie darba devēji.

Parakstot šo ģenerālvienošanos, puses atzīst sociālo dialogu kā stikla šķiedras nozares attīstības, uzņēmējdarbības vides sakārtošanas un darbinieku interešu aizstāvības mehānismu un vienojas orientēties uz sadarbību, godīgumu, atklātību argumentu un viedokļu apmaiņā un definēšanā.

Tāpat puses vienojušās veicināt korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošanu, sniegt abpusēju atbalstu savstarpējā komunikācijā un konsultācijās, turpināt attīstīt sociālo dialogu labā ticībā, balstoties uz abpusēju konstruktīvu kompromisu un sociālo partneru brīvprātības principu, ievērojot cilvēktiesības, darba tiesības un veselības un vides aizsardzības principus.

Puses vienojās kopīgi meklēt un rast risinājumus vietējā darbaspēka piesaistīšanai un noturēšanai nozarē, paredzot abpusējus sociāli ekonomiskos atbalsta mehānismus un turpināt darbu, virzot izmaiņas normatīvo aktu jomā, kas paredz konkrētus nodokļu atvieglojumus un/vai valsts līdzfinansējumu darba devējam.

Tostarp nodokļu atvieglojumus un/vai valsts līdzfinansējumu puses prasīs par transporta izmaksu daļējai segšanu nogādājot darbiniekus uz darbu un no darba, kā arī darba apģērba un apavu, individuālo aizsardzības līdzekļu, medicīnas palīglīdzekļu (muguras ortožu, dažādu locītavu stiprinājumu un citu), un ar darba apģērba uzturēšanu (mazgāšanu) saistīto izdevumu daļēju segšanu darba devējiem.

Tāpat ģenerālvienošanās puses vienojušās sākt dialogu par izmaiņām normatīvo aktu jomā, kas paredzētu nodokļu atvieglojumus un/vai valsts līdzfinansējumu, ar izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, izveidotajā Prasmju fondā, tā darbības nodrošināšanai nozares vajadzībām.

Puses arī vienojušās virzīt grozījumus likumā "Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli" par paredzētajiem maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli un izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, palielinot noteikto izdevumu summu, pie nosacījuma, ja ir noslēgts nozares koplīgums (ģenerālvienošanās).

Tāpat puses apņēmušās veicināt izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz palielināt darba devēja dāvinājuma summas darbiniekiem apmēru uz 100 eiro gadā un kura netiktu aplikta ar nodokļiem, un strādāt pie tā, lai visiem koplīgumā noteiktajiem materiālajiem labumiem, piemēram, prēmijas par ilggadēju darbu, pirmā skolas nauda, pūriņa nauda un tamlīdzīgi netiktu aplikta ar nodokļiem.

Puses arī demonstrēs kopēju pozīciju valdībai par darbaspēka emigrāciju valstī un jauna darbaspēka piesaistīšanu no trešajām valstīm, ierosinot veicināt ātrāku un atvieglotāku procesu nozarei nepieciešamo speciālistu piesaistei. Piesaistot ārvalstu darbaspēku, ārvalstu darbinieka minimālajam atalgojuma līmenim būs jāatbilst nozares ģenerālvienošanās noteiktajam algas minimumam.

Ģenerālvienošanās stāsies spēkā trīs mēnešu laikā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ir saistoša trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā brīža.

Stikla šķiedras ražotājs AS "Valmieras stikla šķiedra" 2022.gadā strādāja ar 127,922 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 41,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 36,8% un bija 6,154 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Finanšu dati par 2023.gadu vēl nav publiskoti.

Jau ziņots, ka 2021.gada februārī Luksemburgas fonds "Duke" iegādājās "Valmieras stikla šķiedras" akciju kontrolpaketi. Pēc kompānijas publiskotās informācijas, "Duke" īpašumā ir 97,18% "Valmieras stikla šķiedras" akciju.

Kompānija reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,417 miljoni eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā pašlaik ir tikai daži ražotāji, kuri nodarbina vairāk nekā 1000 darbiniekus, kaut arī pavisam nesen tādu rūpnieku bija vairāk, bet ļoti daudz bija Latvijas neatkarības pasludināšanas brīdī, taču vairums no tiem ir izgaisuši.

SIA Lursoft apkoptie dati par lielākajiem darba devējiem pēc 2022. gada ziņām rāda, ka visvairāk cilvēku nodarbina lielo mazumtirdzniecības ķēžu uzņēmumi, tam seko veselības aprūpes kompānijas — slimnīcas un pasažieru pārvadātāji. Lai arī vēl pirms vairāk nekā 25 gadiem Latvijā bija uzņēmumi, kuros bija nodarbināti pat vairāk nekā 10 000 strādājošo, tomēr jau teju 20 gadus tādu vairs nav, jo ir veikta vairāku lielu kompāniju sadalīšana mazākās. Vienlaikus gadu gaitā ir pieaudzis to kompāniju skaits, kuras nodarbina no 500 līdz 999 darbiniekiem, kā arī no 1000 līdz 1999.

Lielākais darba devējs apstrādes rūpniecības sektorā ir AS Latvijas Finieris, kuram seko AS Valmieras stikla šķiedra un AS Olainfarm, pārējiem šīs sfēras uzņēmumiem nodarbināto skaits 2022. gadā bija mazāks par 1000. Interesanti, ka visi minētie lielākie apstrādes rūpniecības darba devēji ir veiksmīgi spējuši transformēties no padomju saimniekošanas uz tirgus ekonomikas sistēmu, kamēr tiem, kuri sākuši visu no nulles, tā arī 33 gadu laikā nav izdevies savu nodarbināto skaitu paaugstināt līdz minēto kompāniju līmenim.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

“Helmes” grupa, kuras sastāvā ietilpst arī IT uzņēmums “Helmes Latvia” iegādājusies 75% programmatūras izstrādes kompānijas “Trinidad Wiseman” akciju, paplašinot savu darbību Baltijas valstīs.

Stratēģiskā partnerība ir būtisks pavērsiens visiem grupas uzņēmumiem, ļaujot apvienot stiprās puses un zināšanas, kā arī sekmēt pakalpojumu kvalitāti. “Trinidad Wiseman” turpinās darboties ar līdzšinējo nosaukumu un vadības komandu.

Uzņēmuma “Trinidad Wiseman” 20 gadu pieredze ļaus paplašināt grupas sniegtos pakalpojumus tādās jomās kā pakalpojumu dizains, datu analītika, lietotāju pieredzes dizains un mākslīgais intelekts. “Baltijas IT uzņēmumi jau šobrīd demonstrē augstu konkurētspēju, kā arī labu cenas un kvalitātes attiecību, saņemot starptautisku atzinību un pievēršot ārvalstu investoru uzmanību. “Helmes Latvia” nākotnes plānos ietilpst spēcīgākas klātbūtnes nodrošināšana arī ārvalstu mērķa tirgos, tostarp Vācijā, tāpēc apvienošanos ar pieredzes bagāto un Igaunijā plaši pazīstamo IT kompāniju vērtējam kā ļoti būtisku. Tā viennozīmīgi stiprinās arī grupas kopējo konkurētspēju,” norāda “Helmes Latvia” vadītājs Viesturs Bulāns.

Komentāri

Pievienot komentāru