Ogres novada pašvaldības ienākumus plāno par 12,4% mazākus nekā pērn 

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 24. janvārī apstiprināts Ogres novada pašvaldības budžets 2019. gadam.

Db.lv, 24.1.2019

Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness

Ogres novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta ieņēmumus 2019. gadā veido Autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī visu pašvaldības aģentūru – Ogres novada Kultūras centrs, «Ogres komunikācijas», «Rosme» budžeti.

Ogres novada pašvaldības 2019. gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītos ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes, un ir vērsts uz attīstību. Arī 2019. gadā ir paredzēti apjomīgi darbi satiksmes infrastruktūras objektu izbūvei, kā prioritāros minot autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa izbūvi zem dzelzceļa Ogrē (šie projekti tiks realizēti sadarbībā ar VAS «Latvijas dzelzceļš»), ielu pārbūvi pilsētā un ceļu pārbūvi pagastos, pretplūdu riska mazināšanai plānoto hidrobūves (aizsargmola) būvniecību, vides un tūrisma infrastruktūras attīstību, jaunu ēku būvniecību Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres Centrālās bibliotēkas vajadzībām. 2019. gadā turpināsies jau iesāktie pašvaldības infrastruktūras objektu pārbūves projekti.

Ogres novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 44 582 282 EUR apjomā, kas ir par 12,4 % mazāk nekā 2018. gadā.

Kopā ar budžeta atlikumu uz 2019. gada 1. janvāri 7 275 288 EUR un Valsts kases kredītu Ogres novada pašvaldības projektu realizācijas nodrošināšanai pašvaldības budžetā pieejamie finanšu resursi 2019. gadā plānoti 70 739 546 EUR apmērā.

2019. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 65 746 773 EUR apjomā, kas, salīdzinot ar 2018. gada budžeta izpildi, ir par 26,6% mazāk.

Finansējums izglītībai paredzēts 19 977 431 EUR apjomā, ekonomiskajai darbībai – 15 844 684 EUR, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 8 178 551 EUR, kultūrai – 6 069 500 EUR, vides aizsardzībai – 5 866 984 EUR, vispārējiem valdības dienestiem – 5 148 638 EUR, sociālajai aizsardzībai – 3 780 719 EUR, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 653 343 EUR un veselībai 226 923 EUR apjomā.

Pašvaldība 2019. gadā plāno Valsts kasē ņemt kredītus 18 881 976 EUR apjomā šādu infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektu realizēšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai:

Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija – 2 591 280 EUR;

Aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā – 3 107 246 EUR;

Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā – 2 056 256 EUR;

Ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām – 2 513 749 EUR;

Ēkas «Krievskola» atjaunošana Meņģeles pagastā (Lauku atbalsta dienesta atbalstīts projekts ) – 302 106 EUR;

Suntažu tirgus laukuma izveide (Lauku atbalsta dienesta atbalstīts projekts ) – 94 984 EUR;

Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā – 802 064 EUR;

Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā (PPP biedrības «Zied zeme» atbalstīts projekts) – 792 428 EUR;

Ķeipenes dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana (Lauku atbalsta dienesta atbalstīts projekts) – 5 497 EUR;

Projekts «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā» – 3 205 000 EUR;

ERAF atbalstītais projekts «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» – 205 920 EUR;

Autotransporta tuneļa izbūve zem dzelzceļa sliežu ceļiem Ogrē – 750 000 EUR;

Jāņa Čakstes prospekta pārbūve – 1 026 254 EUR; Rūpnieku ielas pārbūve – 797 522 EUR; Parka ielas pārbūve – 488 870;PA «Ogres novada Kultūras centrs» Lielās zāles atjaunošana – 142 800 EUR.

Ogres novada pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, dāvinājumi un ziedojumi. 2019. gadā speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 1 009 500 EUR apjomā un izdevumi 1 194 654 EUR apjomā. Speciālā budžeta atlikums (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) uz 2019. gada 1. janvāri ir 293 947 EUR.

Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi 2019. gadā – 572 497 EUR, izdevumi – 585 368 EUR (atlikums uz gada sākumu 12 871 EUR), dabas resursu nodokļa ieņēmumi 70 960 EUR, izdevumi – 120 751 EUR (atlikums uz gada sākumu 109 768 EUR).

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta, tiks izlietots pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai novada teritorijā.

Dabas resursu nodokļa finansējumu paredzēts izlietot ūdens analīžu veikšanai, ūdens līmeņa monitoringam uz Ogres upes plūdu riska teritorijā, meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanai, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai, dižkoku kopšanas un zaru apzāģēšanas darbiem, latvāņu ierobežošanas pasākumiem, niedru pļaušanai Plaužu ezera krasta līnijā un citiem darbiem.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumos plānoti 12 000 EUR, atlikums uz 2019. gada 1. janvāri ir 19 624 EUR, pieejamā izdevumu summa atbilstoši ziedojumā vai dāvinājumā norādītajam mērķim ir 31 624 EUR.

No šīs sadaļas

Igaunijas bērnu pabalsti noveduši līdz finansiālai krīzei Valku, jo daudzi valcēnieši lielākas...

Ja šogad tiktu īstenotu visi iesniegtie priekšlikumi valdības deklarācijai, tas varētu prasīt...

Ieilgstot valdības veidošanas procesam un attiecīgi aizkavējoties 2019.gada valsts budžeta izstrādei...

Šogad pirmo reizi Latvijas vēsturē ieņēmumi no akcīzes nodokļa pārsnieguši 1 miljardu...

Igaunijas skolotāju minimālā bruto alga no gadumijas pieaugs par 100 eiro un...

Kolīziju saistībā ar juridiski neesošā nākamā gada valsts budžeta tēriņiem nebūtu, ja...

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību,...

Saglabājot līdzšinējo politiku, nākotnē palielinās budžeta konsolidācijas riski jeb nepieciešamība...

Eiropas Komisija (EK) trešdien oficiāli noraidīja Itālijas populistu valdības izstrādāto valsts...

Jo ilgāk kavējas jaunā Ministru kabineta izveide, jo lielāka iespēja, ka 2019.gads...