PA nodibina meitas sabiedrību no Reverta pārņemamo prasījumu un aktīvu pārvaldīšanai

2017. gada 29. novembris plkst. 16:42
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Finansējums
Dalies ar šo rakstu

Eiropas Komisijas (EK) apstiprinātais «Parex banka» restrukturizācijas plāns paredz, ka akciju sabiedrības «Reverta» darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās.

Lai nodrošinātu «Reverta» uzsākto tiesvedību turpināšanu un atlikušo aktīvu izstrādi, VAS «Privatizācijas aģentūra» (PA) ir nodibinājusi meitas sabiedrību SIA «REAP» (REAP). Šādu risinājumu iepriekš atbalstīja Ministru kabinets (MK). Pēc tiesvedību procesu pabeigšanas jaunizveidotā kapitālsabiedrība darbību izbeigs, informē PA.

Atbilstoši restrukturizācijas plānam š.g. 29. maijā «Reverta» kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par «Reverta» likvidācijas uzsākšanu 2017. gada 1. jūlijā. Izvērtējot likvidācijas gaitu, «Reverta» iepriekš ir norādījusi, ka noteiktajā termiņā nav iespējams pabeigt tiesvedību procesus, kā arī atsevišķu aktīvu izstrādi, kuru pārdošanu ierobežo tiesvedību procesi Latvijā un ārpus Latvijas. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, «Reverta» pilnīga likvidācija notiks pēc vairāku administratīvu jautājumu atrisināšanas, savukārt uzņēmuma faktiskā darbība noslēgsies plānotajā termiņā – 2017. gada beigās.

Lai nodrošinātu «Reverta» uzsākto tiesvedību turpināšanu un atlikušo aktīvu izstrādi, MK atbalstīja risinājumu, kurš paredz PA dibināt sabiedrību ar darbības mērķi – no «Reverta» pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījuma tiesību, pārvaldīšana. Šāds darījums nevienai no iesaistītajām pusēm nerada ekonomiska rakstura priekšrocības, un jaunizveidotās kapitālsabiedrības darbība tiks izbeigta tiklīdz kā tiks pabeigti tiesvedību procesi. «REAP» valdē darbosies PA Juridiskā departamenta Tiesvedību nodaļas galvenais juriskonsults Iveta Ališauska.

Līdz gada beigām plānots, ka «REAP» pārņems prasījuma tiesības un neizstrādātos «Reverta» aktīvus. Lai nodrošinātu no «Reverta» pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījuma tiesību pārvaldīšanu, starp Finanšu ministriju un «REAP» ir noslēgts cesijas līgums par prasījuma tiesību pret «Reverta» cedēšanu. Šobrīd cesijā tika pārņemta daļa no iepriekš veiktajiem un vēl neatmaksātajiem valsts atbalsta noguldījumiem 356 milj. eiro apmērā. Līdz «Reverta» likvidācijas pabeigšanai noslēgtā līguma ietvaros papildus tiks cedēti prasījumi pret «Reverta» līdz 28,5 milj. eiro apmērā. Papildus cedējamā summa tiks precizēta cedēšanas dienā.

2017. gada 14. novembrī neatmaksātais valsts atbalsts Parex bankai bija 678 milj. eiro, t.sk. PA ieguldījumi «Reverta» kapitālā 293 milj. eiro apmērā un valsts noguldījumi 385 milj. eiro apmērā. Maksimālais valsts atbalsts Parex bankai 2009. gada 22. maijā sasniedza 1734 milj. eiro. Parex bankas restrukturizācijas un veikto darbību līdzekļu atgūšanai rezultātā valsts atbalsts ir samazinājies par 1056 milj. eiro. Papildus Parex banka/Reverta valstij ir samaksājusi procentos un citos maksājumos 296 milj. eiro, bet banka Citadele 54 milj. eiro.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds