Pagarina termiņu kvalitātes prasību izpildei sabiedriskajā transportā

2009. gada 20. maijs plkst. 10:12

Vairākās pozīcijās pagarināti kvalitātes prasību ieviešanas termiņi sabiedriskajā transportā, tādējādi atslogojot Latvijas autopārvadātājus no tuvākajā laikā plānotajām izmaksām.

Kā informē Satiksmes ministrija (SM), tas izdarīts, pamatojoties uz ministru prezidenta uzdevumu, un paredzēts Ministru kabineta noteikumu projektā, ko valdība atbalstīja 19. maijā. Turpmāk pārvadātājam sabiedriskā transportlīdzekļa salonā informācijas sniegšana par pieturvietām gan audiāli, gan vizuāli starppilsētu nozīmes maršrutos būs jānodrošina divus gadus vēlāk – līdz 2013. gadam, savukārt vietējās un pilsētas nozīmes maršrutos gadu vēlāk nekā plānots – līdz 2016. gadam.
Termiņi pagarināti arī sabiedriskā transporta pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un autoparka nomaiņai.  Laiks, līdz kuram jāizpilda kvalitātes prasības, pagarināts, ņemot vērā valsts budžeta līdzekļu nepietiekamību sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu segšanai. Līdz ar termiņu pagarinājumu autopārvadātāji plānotās izmaksas kvalitātes prasību ieviešanai varēs novirzīt citiem mērķiem. Savukārt valstij nebūs jāsedz zaudējumi, kas radušies, tās ievērojot.