Papildināta - ECB kritizē Latvijas Bankas vēlmi palīdzēt komercbankām

2010. gada 23. marts plkst. 17:51
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

Latvijas Bankas lēmums ieviest bankām septiņu dienu noguldījumu iespēju, tas neatbilst eirozonas īstenotajai politikai, kas atbalsta noguldījumus uz nakti, liecina Eiropas centrālās bankas (ECB) paziņojums.

ECB uzsver nepieciešamību turpmāku obligāto rezervju prasību piemērošanu Eiropas monetārās sistēmas standartiem.

«Šāda noguldījumu iespēja pakāpeniski būs jālikvidē, vēlākais tad, kad tiks ieviests eiro,» uzsver ECB.

ECB savā ziņojumā uzsver, ka saprot, ka instrumenta ieviešanas mērķis ir veicināt likviditātes pārvaldību, ņemot vērā likviditātes pārpalikuma pieaugumu, kas saistīts ar Latvijas valsts kases jauno politiku savus līdzekļus pret latiem mainīt tikai ārpus tirgus – Latvijas Bankā. ECB uzsver to, ka ir svarīgi šos ārpustirgus darījumus veikt atbilstoši nosacījumiem tirgos tā, lai darījumi neradītu priekšrocības Latvijas Valsts kasei.
 
Lai gan dalībvalstis, kas nav ieviesušas eiro, saglabā savas pilnvaras monetārās politikas jomā, tomēr tām ir lietderīgi pakāpeniski panākt atbilstību ECB monetārās politikas īstenošanas darbības principiem, lai šo valstu teritorijā darbojošās kredītiestādes varētu iepazīties ar prasībām, kas tiks piemērotas, kad šīs dalībvalstis ieviesīs eiro.
 
Šāda pakāpeniska saskaņošana pirms eiro ieviešanas veicinās nacionālās centrālās bankas raitu integrāciju EMS.
 
«ECB izsaka savu viedokli par visiem ar monetāro politiku saistītiem ES dalībvalsts lēmumiem, ar kuriem tā jau iepriekš tiek iepazīstināta,» norāda Latvijas Bankas pārstāvji. Jaunā LB monetārā instrumenta - noguldījumu iespējas uz 7 dienām - ieviešanu ECB nekritizē, bet norāda uz to, ka monetārie instrumenti Latvijā - gan šis pieminētais, gan rezervju norma bankām - vienādojami ar eiro zonā lietotajiem līdz laikam, kad Latvija ieviesīs eiro. Par šo jautājumu nav nekādu domstarpību, jau pašlaik LB monetārā politika ir pamatos harmonizēta ar eiro zonas monetāro politiku. Nelielās atšķirības nosaka LB iespēja ar papildu instrumentiem regulēt latu resursu ilgtermiņa un īstermiņa likviditāti finanšu tirgū

Db.lv jau ziņoja, ka, lai vienlaikus motivētu bankas tām pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības attīstībai, 11. marta sēdē Latvijas Bankas padome nolēma samazināt noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 1% uz 0,5%.

Savukārt, lai sekmētu banku sistēmas likviditātes (jeb brīvo līdzekļu apjoma) prognozējamību, Latvijas Bankas padome nolēma ieviest jaunu monetāro instrumentu – noguldījumu iespēju uz 7 dienām Latvijas Bankā – un noteica tās procentu likmi 1% apmērā.

LB ieviestais jaunais monetārais instruments, pēc SEB Bankas eksperta Daiņa Gašpuita domām, liktu bankām vairāk plānot savu resursu pārvaldību. «Būs jāizvērtē resursu apjoms, ko uz septiņām dienām noguldīt, lai šajā periodā nerastos sarežģījumi ar likviditāti. Tāpēc jaunajam instrumentam drīzāk būs starpbanku tirgu aktivizējoša ietekme. Taču tam nebūs ietekme uz ekonomiku,» Db norādīja D. Gašpuitis.

 

Dalies ar šo rakstu