Papildināta: Regulators: LMT nav pilnībā ievērojis ES viesabonēšanas regulas prasības

2016. gada 14. oktobris plkst. 13:42
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), izvērtējot SIA Latvijas Mobilais telefons (LMT) sniegtos viesabonešanas pakalpojumus un piemērotās cenu politikas atbilstību Regulai par viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā, secināja, ka LMT pilnībā nav ievērojis Regulā noteiktās prasības, informē Regulatora pārstāve Ieva Bethere.

Līdz ar to Regulatora padome uzdeva LMT līdz 1.decembrim novērst konstatēto Regulas pārkāpumu.

Saskaņā ar Regulu 2017.gada 15.jūnijā Eiropas Savienībā tiks atcelti viesabonēšanas tarifi un mobilo sakaru lietotāji varēs saņemt pakalpojumus citā Eiropas Savienības valstī par tādiem pašiem tarifiem kā savā valstī (tā dēvētais «roam like at home» princips). Līdz 2017.gada 15.jūnijam ir noteikts pārejas periods, kurā operatoriem atļauts vietējiem tarifiem pievienot nelielu maksimālo viesabonēšanas maksu. SIA LMT šobrīd saviem klientiem piedāvā vairākus tarifu plānus, kas iekļauj viesabonēšanas pakalpojumu, no kuriem vismaz viens neatbilst visām Regulas prasībām, jo nedod iespēju lietotājiem saņemt viesabonēšanas pakalpojumu par Eiropas Savienībā noteikto maksimālo viesabonēšanas maksu.

Ņemot vērā minēto, Regulators uzdeva SIA LMT līdz 1.decembrim novērst konstatēto neatbilstību un nodrošināt, ka visiem klientiem ir pieejami viesabonēšanas tarifi, kuri atbilst Regulā noteiktajām prasībām. Vienlaikus Regulatora padome nolēma noteikt SIA LMT pienākumu līdz 10.decembrim iesniegt Regulatoram informāciju, kas apliecina, ka pārkāpums ir novērsts.

«Šis lēmums nozīmē to, ka visiem elektronisko sakaru komersantiem Latvijas tirgū ir jāpiedāvā tādi pakalpojumi saviem klientiem, kas atbilst aktuālajam nozares regulējumam. Mums kā nozares uzraugam ir jāizvērtē vai sniegtie pakalpojumi atbilst noteiktajām prasībām un jāaizstāv lietotāju intereses, kas šajā gadījumā nozīmē iespēju saņemt viesabonēšanas pakalpojumu par Eiropas Savienības noteikto samazināto tarifu,» norāda Regulatora Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

LMT pārstāve Elīna Lidere portālam db.lv norādīja, ka līdzšinējā saziņā ar uzņēmumu SPRK ir atzinis, ka LMT tarifu plāni ir atbilstoši: «Regulatora lēmumu neesam saņēmuši. Ja tāds būs, iepazīsimies un skatīsimies kā papildus varam uzlabot klientu pieredzi Eiropā».

Regulators pastāvīgi uzrauga un vērtē to, kā mobilo sakaru operatori pilda saistības, kas noteiktas ar vienoto Eiropas Savienības regulējumu. Ja Regulators konstatē, ka netiek ievērots kāds no Regulā noteiktajiem pienākumiem, Regulatoram ir tiesības pieprasīt novērst pārkāpumu.

papildināta ar LMT komentāru 6.rindkopā
 

Dalies ar šo rakstu