Par 10% palielinās finansējumu vairākās lauksaimniecības fonda aktivitātēs

2006. gada 08. februāris plkst. 17:02
Autors: Dace Preisa
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Atbalstīts Finanšu un Zemkopības ministriju sagatavotais priekšlikums vairākās Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) aktivitātēs uzņemties virssaistības, t.i. noslēgt ar finansējuma saņēmējiem līgumus par projektu īstenošanu, par 10% pārsniedzot fonda pieejamā finansējuma apjomu. Priekšlikumi, kurās aktivitātēs atsākt projektu pieņemšanu, tiek gaidīti no Zemkopības ministrijas līdz 20.februārim. 10% no pieejamā ELVGF finansējuma (ES un valsts budžeta līdzekļi) ir aptuveni 9.7 miljoni latu. Projektu iesniegšanas konkursu nosacījumi (vadlīnijas un veidlapas) noteiktajā kārtībā tiks apstiprināti ELVGF vadības komitejā un Ministru kabinetā. Pēc to apstiprināšanas Lauku atbalsta dienests varēs atvērt pieprasītos projektu konkursus un pieņemt jaunus projektu pieteikumus. Virssaistības paredzēts nodrošināt no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammām «Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā» vai « Subsīdijas laiksaimniecības produkcijas ražotājiem».

Populārākās ziņas

Nepalaid garām