Par Turības rektoru kļūst A. Kiščenko 

10.martā LR Ministru kabinets pieņēmis lēmumu apstiprināt Antona Kiščenko stāšanos Biznesa augstskolas Turība rektora amatā, liecina augstskolas sniegtā informācija medijiem.

, 11.3.2008

A. Kiščenko Turības rektora vietas izpildītāja pienākumus pilda kopš pērnā gada 4.septembra. Ņemot vērā rektora A. Kiščenko labos darba rezultātus, Turības valde 2008. gada 3.janvārī sasauca augstskolas Satversmes sapulces ārkārtas sēdi, kuras laikā norisinājās rektora vēlēšanas. Satversmes sapulces pārstāvji vienbalsīgi lēma, ka A. Kiščenko ir piemērots augstajam amatam.

Inženierzinātņu doktors, profesors Antons Kiščenko ir ilggadējs Biznesa augstskolas Turība darbinieks – savu darbību augstskolā sācis 1997. gadā. Līdz šim augstskolā ieņēmis tādus amatus kā Informātikas katedras vadītājs, asociētais profesors un profesors Informāciju tehnoloģiju katedrā, prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā.

Īpašu uzmanību jaunajā amatā rektors pievērsīšot augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanai – jaunu studiju programmu realizācijai un esošo uzlabošanai atbilstoši tirgus izmaiņām, studiju programmu pielāgošanai starptautisko asociāciju akreditāciju prasībām, visu studiju līmeņu nodrošinājumam augstskolā u.c.