Enerģētika

Pārdos valstij piederošās akcijas a/s Jelgavas siltumtīklu uzņēmums

Elīna Pankovska, 02.08.2012

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Privatizācijas aģentūras valde ir apstiprinājusi a/s Jelgavas siltumtīklu uzņēmums valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus. Sākotnēji, kā to nosaka Komerclikums un uzņēmuma statūti, akcijas tiks piedāvātas esošajiem akcionāriem, ja viņi attiecīgi neizmantos pirmpirkuma tiesības, akciju pakete tiks pārdota izsolē. Uzņēmuma lielākie akcionāri ir Jelgavas Dome (71,61%) un Latvijas valsts (23,85%).

Valstij piederošo akciju paketi veido 4 142 500 akcijas jeb 23,85% no pamatkapitāla. Saskaņā ar pārdošanas noteikumiem akciju paketes pārdošanas cena ir noteikta 289,98 tūkst. Ls jeb 0,07 Ls par akciju, informēja Privatizācijas aģentūras pārstāvis Guntis Kārkliņš.

A/s Jelgavas siltumtīklu uzņēmums galvenie darbības virzieni ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, inženierbūvniecība u.c.

Saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu apgrozījums pagājušajā gadā bija 40,75 tūkst. Ls, ko veido SIA Fortum Jelgava iznomāto aktīvu nomas maksas ieņēmumi. Saskaņā ar 2004. gada 14.oktobrī noslēgto nomas līgumu starp a/s Jelgavas siltumtīklu uzņēmums un SIA Fortum Jelgava visi sabiedrības aktīvi ir nodoti nomā SIA Fortum Jelgava. Līguma darbības beigu termiņš ir 2034.gada 1.decembris.