Parex bankai ierobežojumi būs līdz gada beigām

2010. gada 11. jūnijs plkst. 17:21
Autors: Ieva Mārtiņa
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma pagarināt noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu Parex bankai līdz šā gada 31.decembrim.   Pirmo reizi ierobežojumu komisija noteica 2008. gada 1. decembrī un pēdējais ierobežojumu termiņš bija noteikts līdz šā gada 1. jūnijam.   Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ņēma vērā valsts veiktos pasākumus bankas stabilitātes nodrošināšanā un finansiālo rādītāju uzlabošanā, izvērtēja bankas finansiālo stāvokli un secināja, ka Parex banka ir ievērojusi likviditātes rādītāju kopš 2009.gada novembra, nav vērojama strauja naudas līdzekļu aizplūšana, bet bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 30.aprīlī bija 9,25%.   «Lai nepieļautu neprognozējamu naudas līdzekļu aizplūšanu no bankas, tādējādi saglabājot mērenas noguldījumu izmaiņas, kas nodrošinātu bankas darbības stabilitāti un maksātspēju, un neapdraudētu sekmīgu restrukturizācijas plāna īstenošanu, bankai noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņš būtu pagarināms un paši ierobežojumi atstājami negrozīti,» FKTK lēmumu skaidro FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece skaidro.   Komisija arī uzskata, ka šobrīd Saeimā steidzamības kārtībā izskatāmie priekšlikumi par banku restrukturizācijas tiesisko regulējumu rada papildus risku neprognozētai naudas līdzekļu aizplūdei no bankas, kas savukārt ietekmētu bankas darbības stabilitāti un maksātspēju. Lēmumā noteiktā saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšana ļaus nodrošināt stabilu bankas darbību, attiecīgi nodrošinot valsts intereses, atgūstot bankai sniegto finansiālo atbalstu.   Komisijai ir tiesības pagarināt ierobežojumu darbības laiku līdz komercdarbības atbalsta bankai sniegšanas beigām. Šis lēmums ir samērīgs un ir attaisnojams ar valsts līdzšinējo atbalstu bankas finanšu rādītāju uzlabošanā un stabilitātes nodrošināšanā, kā arī ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu - finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu, salīdzinot ar bankas klientu interesēm īstermiņa, uzskata FKTK.  

 

Atslēgvārdi