Parex no bijušajiem īpašniekiem grib piedzīt 62 miljonus latu

2010. gada 17. augusts plkst. 12:58
Autors: Ieva Mārtiņa
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

Parex banka tās sāktajā tiesvedībā pret bijušajiem bankas akcionāriem un šobrīd subordinētā kapitāla noguldītājiem Valērija Kargina un Viktora Krasovicka grib piedzīt vairāk nekā 62 miljonus latu. Parex banka pret bankas bijušajiem valdes locekļiem vērsās tiesā šogad 30. jūlijā, prasot viņiem atlīdzināt savas darbības laikā bankai nodarītos zaudējumus.   Parex banka izplatīja paziņojumu par to, ka Rīgas apgabaltiesa 16.augustā nolēma nodrošināt Parex bankas prasību pret tās bijušajiem īpašniekiem un valdes locekļiem V. Karginu un V. Krasovicki par zaudējumu atlīdzību, apķīlājot V. Karginam un V. Krasovickim piederošos nekustamos īpašumus, kustamo mantu, skaidru naudu un maksājumus, kas viņiem pienākas no trešajām personām, tostarp naudas līdzekļus kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, ieskaitot Parex bankā. Faktiski tas nozīmējot, ka turpmāk V. Kargins un V. Krasovisckis nesaņems ievērojamos procentu maksājumus par viņu noguldījumiem Parex banka, informēja bankas pārstāve Marita Ozoliņa-Tumanovska. Viņa arī informēja, ka vienlaicīgi tiesa pieņēmusi lēmumu noteikt Parex bankai nodrošināt zaudējumu atlīdzību, kas varētu rasties no šī lēmuma izpildes, iemaksājot tiesas noteiktu summu tiesas izpildītāja depozīta kontā.   Tiesa, bijušie bankas akcionāri ar to pārstāvja Sergeja Bordovska starpniecību vērsa uzmanību uz bankas preses pārstāvja paziņojumu tendenciozitāti un melīgumu. «Paziņojumā ir runa par to, ka tiesa it kā ir apmierinājusi sūdzības iesniedzēja prasību par zaudējumu piedziņu. Bet patiesībā tiesa ir tikai pieņēmusi lēmumu par sūdzības izskatīšanu. Pie tam, tiesas lēmums paredz, ka lietas izskatīšana būs iespējama tikai pēc drošības depozīta iemaksas, no kā bankai neatgriezeniski būs jāšķiras, ja tā zaudēs tiesas procesā. Drošības depozīta apmērs ir vairāki miljoni latu,» tā viņš.   Parex banka atgādina, ka, izvērtējot laika posmā no 1995. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 5. decembrim slēgtos aizdevumu un noguldījumu līgumus starp banku un abiem bijušajiem bankas valdes locekļiem, kuri vienlaicīgi bija arī bankas vairākuma akcionāri, kā arī ar viņiem saistītām personām, banka konstatēja vairākus darījumu, kas noslēgti pretēji bankas interesēm un piemērojot bankai īpaši neizdevīgus noteikumus, kas krasi atšķiras no nosacījumiem, uz kādiem nesaistītas puses noslēgtu šādus līgumus. Darījumu analīze liecina, ka minētajā periodā tie faktiski ļāvuši bijušajiem valdes locekļiem iedzīvoties uz bankas rēķina par vairāk nekā 62 miljoniem latu.    Pēc bankas rīcībā esošās informācijas šie līgumi tikuši slēgti V. Karginam un V. Krasovickim atrodoties interešu konfliktā un pārkāpjot vairāku likumu normas. Līdz ar to abu bijušo bankas valdes locekļu darbībās ir saskatāmi nozīmīgi likumā noteikto valdes locekļu pienākumu pārkāpumi, bankai nodarot ievērojamus zaudējumus, teikts Parex paziņojumā.    

 

Atslēgvārds