Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu ministrijas (FM) eksperti un profesionālo organizāciju pārstāvji Grāmatvedības forumā šodien iepazīstinās ar jaunā grāmatvedības likuma projektu, informē FM.

Jaunais likumprojekts aizstās patlaban spēkā esošo likumu "Par grāmatvedību".

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 29.septembrī lēma virzīt izskatīšanai parlamentā Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto likumprojektu "Par grāmatvedību", ar kuru pārstrādāts novecojušais grāmatvedības likums.

FM jauno likumprojektu izstrādāja, lai tas būtu atbilstošs mūslaiku juridiskās tehnikas prasībām. Ministrijā norāda, ka patlaban spēkā esošais likums par grāmatvedību tika pieņemts 1992.gadā, tas stājās spēkā 1993.gada 1.janvārī un kopš spēkā stāšanās ir grozīts 19 reizes.

"Laika posmā, kas pagājis no likuma pieņemšanas līdz šodienai ir notikušas ievērojamas izmaiņas juridiskajā tehnikā. Tādēļ likuma nosaukums, teksta izkārtojums un iedalījums vienībās neatbilst pašreizējām juridiskās tehnikas prasībām, jo nav pantu nosaukumu un daļu numuru, kā arī nav atsevišķi norādīts likumā lietoto terminu skaidrojums, likuma mērķis un darbības joma," skaidro FM.

Jaunā likuma mērķis ir veicināt patiesa un skaidra priekšstata par uzņēmumu finansiālo stāvokli nodrošināšanu. Likums noteiks grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektu tiesības, pienākumus un atbildību, lai varētu nodrošināt grāmatvedības uzdevumu izpildi, un grāmatvedības kārtošanu reglamentējošās prasības, kā arī institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.

Regulējumā arī ietverti grāmatvedības uzdevumi, proti, nodrošināt uzņēmuma vadību ar grāmatvedības informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai; nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma mantu, saistībām, finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Tāpat grāmatvedības uzdevumos likuma izpratnē ietilpst nodokļu aprēķina veikšanu un ieņēmumu un izdevumu norobežošanas nodrošināšanu pa pārskata periodiem.

Likumprojektā ir ietvertas vispārīgās grāmatvedības kārtošanas prasības, grāmatvedības reģistru kārtošanas vispārīgie noteikumi, īpaši noteikumi par skaidras naudas uzskaiti, kā arī inventarizācijas noteikumi.

Likumprojektā arī ietverti panti par gada pārskatiem un citiem pārskatiem un grāmatvedības dokumentu glabāšanu.

Likumprojektā atrunāta Finanšu ministrijas kompetence grāmatvedības jomā, uzņēmuma vadītāja pienākumi grāmatvedības jomā, kā arī uzņēmuma vadītāja atbildība un zaudējumu atlīdzināšana.

Likumprojektā iekļauti arī pašlaik Saeimā skatītie grozījumi iepriekšējā likumā "Par grāmatvedību", kas ietver regulējumu par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas ieviešanu, vienlaikus izveidojot ārpakalpojuma grāmatvežu publisku reģistru.

Gala lēmums vēl jāpieņem Saeimai, bet plānots, ka likums stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Foruma norise plānota divas stundas, tā sākums būs plkst.10. Forums būs skatāms FM sociālo mediju kontos vietnēs "Youtube" un "Facebook".

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saeima 11.februārī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par grāmatvedību", kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu.

Licencēšanu uzsāks šī gada 1.jūlijā, un to nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests. Tāpat ieviesīs ārpakalpojuma grāmatvežu publisku reģistru, un tajā pakalpojuma saņēmējs varēs pārliecināties par attiecīgās personas tiesībām sniegt ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumus, teikts grozījumu anotācijā.

Lai saņemtu licenci, personai būs jāiesniedz profesionālo kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, iekšējā kontroles sistēmas kopija un licencēšanas pieteikums, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Licenci izsniegs uz pieciem gadiem, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Komentāri

Pievienot komentāru