Pasaules Dabas Fonds atbalsta neizmantoto zemju apmežošanu

2006. gada 27. septembris plkst. 9:07
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Pasaules Dabas Fonds atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. iekļauto atbalstāmo pasākumu “Lauksaimniecības zemju pirmreizējā apmežošana”, ierosinot apmežošanas atbalsta saņemšanas nosacījumos iestrādāt stingrākas vides prasības, kuras Fonds ir precizējis vēstulē Zemkopības ministram Mārtiņam Rozem, Meža īpašnieku biedrībai un Latvijas Kokrūpniecības federācijai. Šobrīd Latvijā ir vairāki simti tūkstošu hektāru lauksaimniecībā neizmantotās zemes. Mākslīga, dabiskiem procesiem neraksturīga un ekonomiski nepamatota šīs zemes uzturēšana, to regulāri pļaujot, ir finansiāli noplicinoša un dabisko vidi degradējoša rīcība, norāda Pasaules Dabas Fonds. No 2004. līdz 2006.gadam lauksaimniecībā neizmantoto zemju pļaušanai iztērēti desmitiem miljoni latu, kas varēja būt ieguldīti ekoloģiski un finansiāli pamatotākā dabas atjaunošanā. Ar šo paziņojumu Pasaules Dabas Fonds uzsver, ka pretēji citu vides aizsardzības organizāciju paustajam, Fonds atbalsta ekoloģiski pamatotu lauksaimniecības zemju apmežošanu. Pasaules Dabas Fonds uzskata, ka dabas atjaunošana, veicot lauksaimniecībā neizmantoto zemju ekoloģiski pamatotu apmežošanu, būtu būtisks ieguldījums Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. Šāds attīstības scenārijs saskaņo sabiedrības vides aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses. Ģeogrāfiskā izpratnē Latvija atrodas jaukto mežu zonā. Dabiskos apstākļos meži klātu ap 80% no Latvijas teritorijas. Šobrīd mežs klāj 45% Latvijas teritorijas, turklāt vēsturiski lauksaimniecības attīstības un teritoriāli nevienmērīgas meža izmantošanas rezultātā samazināta tā spēja veikt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. Savukārt veicinot lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanu, valsts attīstītu meža ekosistēmas funkcijas vietējā un nacionālā līmenī, kā arī atbalstītu jaunu naudas plūsmu no mežsaimnieciskās darbības nākotnē no patreiz ekonomiski neizmantotām zemēm, norādīts Pasaules Dabas fonda informācijā.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām