Pēc eiro ieviešanas VID EDS lietotāji varēs izmantot līdzšinējos XML failu izveidošanas rīkus

2013. gada 30. oktobris plkst. 11:41
Sadaļa: Tehnoloģijas
Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versijā, kas tiks ieviesta saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra, ir realizēti vairāki jauninājumi un labojumi. Iespēju robežās tas esot darīts tā, lai EDS lietotājiem līdz ar pāreju uz eiro nebūtu jāveic izmaiņas savās grāmatvedības programmās un būtu iespējams turpināt izmantot EDS tāpat kā līdz šim.

Visas izmaiņas stāsies spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Viena no EDS lietotājiem būtiskākajām lietām - ir aktualizēti XML apraksti, tajos ir veiktas izmaiņas aprakstošajā daļā un mainīti dokumentu piemēru attēli tiem dokumentiem, kuru ievadformās ir veiktas iepriekš aprakstītās izmaiņas. Tas nozīmē, ka nevienam no EDS dokumentu XML failu aprakstiem sakarā ar eiro ieviešanu nav mainīta to shēma, tādējādi pēc eiro ieviešanas EDS lietotāji varēs izmantot līdzšinējos XML failu izveidošanas rīkus.

Svarīgi arī, ka dokumenta ievadformā, pielasot datus no cita perioda, kurā ir atšķirīga Latvijas valūta, summas tiks konvertētas un noapaļotas, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Kopumā visu dokumentu un to versiju ievadformās, kuras tiks izmantotas par taksācijas periodu pēc eiro ieviešanas un kurās ir atsauces uz latiem vai dati tiek pielasīti no cita perioda, izmaiņas ir veiktas individuāli, vērtējot katra dokumenta ievadformu, veidlapu un ievadāmās informācijas saturu. Tas nozīmē, ka

• dokumentos, kurās monetārā informācija jānorāda tikai Latvijas oficiālajā valūtā, ir dzēstas tekstuālās norādes uz latiem,

• dokumentos, kuros monetārā informācija jānorāda ne tikai Latvijas oficiālajā valūtā, bet arī citās valūtās, tekstuālās norādes uz latiem ir aizstātas ar tekstu «LV valūtā»,

• dokumentos, kuros lauku vai kolonnu nosaukumos tiek lietota atsauce uz nodokļa likmi, kas izteikta latos nevis procentos, ir saglabāta norāde uz Latvijas valūtu un tās apzīmējums (lati vai eiro) dinamiski mainās, atbilstoši dokumenta taksācijas periodam,

• dokumentu lauku, kolonnu un aiļu nosaukumos izmantoto darījumu apjoma, ieņēmumu, izdevumu u.c. ekonomisko rādītāju robežvērtības, kuras līdz šim tika norādītas latos, turpmāk tiks automātiski attēlotas atbilstošajā valūtā, atkarībā no dokumenta taksācijas perioda vai sagatavošanas datuma.

Tiks veiktas izmaiņas lietotāju instrukcijās, papildinot aprakstus un mainot dokumentu aizpildīšanas piemēru attēlus tiem dokumentiem, kuriem veiktas izmaiņas saistībā ar eiro ieviešanu, kā arī aktualizēta lietotāju instrukcija par sistēmas kopskatu. No lietotāju rokasgrāmatām izņemti apraksti par tādiem dokumentiem un to versijām, kas ir bloķēti un kurus vairs nevar iesniegt ar EDS starpniecību.

Tādu veco dokumentu versijas, kuras vairs nevar izmantot precizējumu sagatavošanai un iesniegšanai (taksācijas vai pārskata periods ir vecāks par trim gadiem), ir padarītas nepieejamas izmantošanai - bloķētas. Tas ir darīts ar mērķi mazināt EDS lietotāju kļūdīšanās iespējas, jo likumā Par nodokļiem un nodevām 16.pantā ir noteikts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumus vai precizējumus triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa.

Tāpat ir mainīts dokumentu izdruku lapu dizains, padarot to pārskatāmāku un ērtāk lietojamu. Dokumentu izdrukās līdz šim attēlotās pogas drukāšanai un failu lejupielādei, kā arī rekvizītu tabula, turpmāk tiks attēlotas īpaši izceltā joslā lapas augšējā daļā. Šajā joslā turpmāk kā viens no dokumenta izdrukas rekvizītiem tiks attēlota arī informācija par valūtu, kādā ir aizpildīts dokuments, kā arī ir veiktas citas tehniska rakstura izmaiņas, ņemot vērā pāreju uz eiro.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārdi