Pelna deviņas bankas; tirgum kopumā 60 miljonu latu zaudējumi

2010. gada 23. marts plkst. 11:16
Autors: Ieva Mārtiņa
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

Šogad divos mēnešos Latvijas banku sektors kopumā uzrādījis 59,3 miljonu latu zaudējumus, tostarp deviņas bankas un viena ārvalstu filiāle kopumā strādājušas ar 1,5 miljonu latu peļņu.   Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) dati liecina, ka bankas kopumā, līdzīgi kā pagājušā gadā zaudējumus cieš uzkrājumu veidošanas dēļ nedrošiem kredītiem. Uzkrājumi februārī kopumā pieauga par 2,8% jeb 37,8 milj.Ls (janvārī - par 2,3% jeb 31 milj.Ls), sasniedzot 1,4 mljrd.Ls jeb 9,1% no banku kopējā kredītportfeļa (janvāra beigās – 8,9%).   Banku gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem februāra beigās sasniedza 14,6 milj.Ls.   Lai stiprinātu banku kapitālu, šogad kapitālu palielinājušas divas bankas par 44,5 milj.Ls. Tādējādi februāra beigās banku apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1,7 mljrd.Ls (2009. gada laikā kapitālu palielināja 13 Latvijas bankas par 998,2 milj.Ls).   FKTK dati liecina, ka visu Latvijas banku darbības rādītāji februārī bijuši atbilstoši normatīvu prasībām - banku sektora likviditātes rādītājs februāra beigās sasniedza 62,1% (janvāra beigās – 61,4%), bet banku kapitāla pietiekamības rādītājs sasniedza 14,6% (janvāra beigās – 14,3%).   Banku kopējais kredītportfelis februārī saruka par 0,5% jeb 69,9 milj.Ls, sasniedzot 15,3 mljrd.Ls, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums sarucis nedaudz lēnāk nekā uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 0,3% un 0,4%, vienlaikus deviņu Latvijas banku un vienas ārvalstu bankas filiāles kredītportfeļi februārī ir palielinājušies. Februāra beigās bez maksājumu kavējuma bija 71,2% no banku izsniegtajiem kredītiem (janvāra beigās – 72,1%). Februārī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmērs palielinājās par 1,1%, un to īpatsvars banku kredītportfelī sasniedza 17,7% (janvāra beigās – 17,4%). Kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (29%) un rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (28%).   Februāra beigās noguldījumu apmērs Latvijas bankās bija 9,5 mljrd.Ls, kas ir par 0,2% jeb 16,1 milj.Ls mazāk nekā janvāra beigās. Noguldījumi februārī saruka galvenokārt sezonālas nerezidentu noguldījumu samazināšanās dēļ par 5,6% jeb 202,4 milj.Ls, savukārt kopējais rezidentu noguldījumu apmērs februārī palielinājies par 3,2% jeb 186,3 milj.Ls, t.sk. audzis gan uzņēmumu, gan privātpersonu noguldījumu atlikums.   Latvijas banku aktīvi februārī samazinājušies par 0,7% jeb 148,6 milj.Ls, februāra beigās sasniedzot 21,3 mljrd.Ls.  

 

Atslēgvārdi

Populārākās ziņas

Nepalaid garām