Pensiju 2.līmeņa plānu kapitāls pērn audzis par 327 miljoniem eiro

Autors: Žanete Hāka
2016. gada 25. februāris plkst. 12:18

Kaut arī pagājušajam gadam bija raksturīgas lielas svārstības finanšu tirgos, ko lielā mērā noteica investoru bažas par Ķīnas un globālās ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanos, visi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni 2015. gadā darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija par 2015. gadu.

Konservatīvajiem plāniem tas bija no 0,2% līdz 2,1%, sabalansētajiem no 0,5% līdz 2,3%, savukārt aktīvajiem no 0,4% līdz 4,2%.

Pērn pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 16,3% jeb 327 miljoni eiro, tajā skaitā, 36,6 miljonus eiro veidoja pārvaldnieku gūtā peļņa veiksmīgu ieguldījumu rezultātā. 2015. gada beigās 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls sasniedza 2,3 miljardus eiro.

Kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (47%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (32%). 54% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to fondos1 un 40% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Gada otrajā pusē, pārvaldniekiem cenšoties mazināt ieguldījumu vērtības svārstīgumu, prasību uz pieprasījumu īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī pieauga līdz 13% gada beigās, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars veidoja 6%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinot ar 2014.gada beigām, pieauga par 19,8% un gada beigās jau nedaudz pārsniedza vienu miljardu eiro jeb 45% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 485.6 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 74,8 milj. eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 2,7 milj. eiro – akcijās, 22,8 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 4,2 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 459.5 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 94% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros, t.sk. lielāko daļu Luksemburgas, Lietuvas un Īrijas.

Līdz 2015.g. beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 254 692 dalībnieki, t.sk. 62% bija pievienojušies obligātā kārtā. Dalībnieku skaits, kuri gada laikā bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 164 tūkstošus, kas ir par 14% mazāk nekā iepriekšējā gadā.