Piedalies nacionālo standartu, kas saistīti ar bīstamo iekārtu pārbaudi, pilnveidē!

2017. gada 25. jūlijs plkst. 10:50
Autors: Ilze Zeltkalne - rokasgrāmatu redaktore
Sadaļa: DB projekti
Dalies ar šo rakstu

Šobrīd notiek vairāku nacionālo standartu pārskatīšana, tāpēc to pilnveides procesā var iesaistīties ikviens interesents, īpaši attiecīgo nozaru uzņēmumi. Tiek gaidīti gan viedokļi, gan ierosinājumi, gan arī atvērta iespēja praktiski iesaistīties darba grupās.

Ņem vērā to, ka tieši tagad ir iespēja būt līdzatbildīgam, lai standartu izmantošana ikdienā būtu argumentēta. Tā ir iespēja mainīt tos aspektus, par kuriem ikdienas darbā ir nesapratne, tiek izteikti pārmetumi. Šo kā vienu no būtiskiem standartu pārskatīšanas iemesliem min arī AS «Inspecta Latvia», starptautisks industrijas nozares inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums: «Runājot par bīstamo iekārtu pārbaudēm, no iekārtu valdītājiem ir nācies dzirdēt viedokļus, ka spēkā esošie Latvijas standarti, saskaņā ar kuriem inspicēšanas institūcijas veic tehniskās pārbaudes, būtu labojami un pilnveidojami.»

Plašāka AS «Inspecta Latvia» atbilde uz jautājumu «Vai un kam ir nepieciešami standarti?» publicēta «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos.

Informējam, ka šajā gadā ir plānots pārskatīt šādus nacionālos standartus:

• LVS 267:2012 «Kravas celtņi. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā»;
• LVS 268:2013 «Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās pārbaudes»;
• LVS 416:2012 /A1:2014 «Katliekārtas. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā»;
• LVS 344:2014 «Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā».

Saskaņā ar vispārpieņemto procedūru pirms standarta apstiprināšanas tā projekts tiks publicēts tīmekļa vietnē http://viedoklis.lvs.lv/. Līdz ar to interesenti arī šādā veidā varēs izteikt savu viedokli par standarta projektu. Sekosim līdzi un informēsim arī jūs, kad varēs izmantot šo iespēju.

Vienlaicīgi paskaidrojam, ka par šo standartu izstrādi un pārskatīšanu ir atbildīga Latvijas valsts standarta 6. tehniskā komiteja «Iekārtas un darba aprīkojums» (LVS/STK/06). Kopumā tā ir atbildīga par standartizāciju valsts reglamentētajās jomās, kas saistītas ar dažādu iekārtu un darba aprīkojuma projektēšanu, ražošanu, lietošanu, remontu, rekonstrukciju un atbilstības novērtēšanu.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām