Piedāvā finansējumu MVU, lai veicinātu zinātnes un uzņēmējdarbības mijiedarbību 

Saskaņā ar 2017.gada globālo investīciju indeksu Latvija kopš 2016.gada atrodas grupā vidēji inovatori, kas nozīmē, ka investīciju veiktspēja mūsu valstī ir 50-90% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Gan Lietuvas, gan Igaunijas rādītāji ir augstāki. Viens no veidiem, kā šo rādītāju paaugstināt, ir zinātnes un uzņēmējdarbības ciešākas mijiedarbības veicināšana, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Žanete Hāka, 26.10.2017

Foto: pixabay

Ikvienam mazam vai vidējam uzņēmumam, kurš vēlas izstrādāt vai attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju Latvijā, izmantojot zinātnieku pakalpojumus, atbalstu var sniegt LIAA Tehnoloģiju pārneses programma.

LIAA ietvaros strādā Tehnoloģiju skautu komanda, kas pārzina pētniecības organizāciju, tai skaitā universitāšu, sniegtās iespējas uzņēmumiem. Skauts ir ātrākais un efektīvākais veids kā uzņēmumam, kuram ir vēl tikai radusies ideja par jaunu vai uzlabojamu produktu vai tehnoloģiju, nonākt līdz piemērotākajam zinātniekam nozarē.

Ne mazāk būtiski uzņēmējam ir atrast finansējumu izveidotās sadarbības finansēšanai. Šim mērķim LIAA ir pieejami gandrīz 4 milj. EUR programmas «Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi» ietvaros. Viens uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 60% apmērā, bet ne vairāk kā 25 000 EUR.

Inovāciju vaučeri paredzēti, lai atbalstītu tādu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu kā tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, tostarp prototipu izgatavošana, produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Atbalsta mehānisms izstrādāts tā, lai maksimāli samazinātu birokrātisko procedūru slogu un būtu draudzīgs uzņēmējiem.

Finansējums inovāciju vaučeru programmai 3,74 milj. eiro apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta «Tehnoloģijas pārneses programma».

Starp Latvijas veiksmes stāstiem var minēt graudaugu pārslu ražotāju MILZU!. Uzņēmums ir radījis inovatīvu produktu, kas īsā laikā spējis iekarot ne tikai vietējo, bet arī eksporta tirgus. Uzņēmuma valdes loceklis Enno Ence stāsta: «Graudaugu pārslu bizness tika radīts, izvērtējot segmentu, un jau sākotnēji bija skaidrs, ka MILZU! nevēlas kopēt kādu citu ražotāju, bet radīt savus produktus atbilstoši savam konceptam kā inovāciju izmantojot rudzus. Koncepts bija skaidrs, taču, uzņēmumam piesaistot zinātniekus, kopā radījām uzturvērtībām bagātas produktu receptūras, tādējādi iegūstot spēcīgas konkurences priekšrocības.»

MILZU! graudaugu pārslu receptūras tika radītas sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem, un produkta inovācija ir rudzi kā alternatīva kukurūzai, rīsiem un kviešiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sniedza projekta līdzfinansējumu, kas palīdzēja uzņēmumam attīstīties ātrāk.

Vaicāts, kā izdevies uzsākt sadarbību ar zinātniekiem, E. Ence saka: «Par iespējām sadarboties ar zinātniekiem uzzinājām, interesējoties par atbalstu biznesa idejām. Devāmies uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti un sarunas rezultātā izveidojās veiksmīga sadarbība produktu izstrādē, kas turpinās joprojām. Mēs vērsāmies pie zinātniekiem ar savu konceptu un definētām vajadzībām, savukārt zinātnieku kompetences un izmantotās metodes sniedza spēcīgus argumentus produkta diferencēšanai.»

Ne tik plaši izskanējis, bet ne mazāk inovatīvs ir SIA «eO», kas ražo elektromotoru kontrolierus – šī produkta pētījumi un prototipa izstrāde notikusi LIAA Kompetenču centru programmas ietvaros. Produkta ideja ir «eO» iniciatīva, reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc jaudīgākām, videi draudzīgākām piedziņas tehnoloģijām. Sadarbībā ar zinātniekiem radīts eksportspējīgs produkts, kas tiek realizēts 2 veidos: kā brīvi stāvoša iekārta vai komplektā ar visu elektriskās piedziņas komplektu (kontrolieris, elektromotors, akumulatori, elektroinstalācija), kas šobrīd ir potenciāli veiksmīgākais virziens, jo rada papildu pievienoto vērtību SIA «eO» kompetencēm.

Uzņēmuma projektu vadītājs Kristaps Dambis uzskata, ka valsts atbalsts ir bijis nozīmīgs produkta izstrādē: «Sākotnēji mūsu uzņēmums veica pētījumu, izmantojot paši savus iekšējos cilvēkresursus, kā arī iepirkumu procedūras rezultātā piesaistījām elektronikas speciālistus, tā uzsākot tik nozīmīgo sadarbību ar zinātniekiem. Šobrīd cenšamies pilnveidot esošo produktu, taču nākotnē ir daudz ieceru par tā paveidu radīšanu, kas varētu notikt līdzīgu pētījumu gaitā.»