Pieņemta "lidostu pakete"

2007. gada 24. janvāris plkst. 17:46
Autori:
Dalies ar šo rakstu

Eiropas Komisija pieņēmusi "lidostu paketi", kur trīs galvenie jaunumi ir: priekšlikums direktīvai par lidostu nodevām, paziņojums par lidostu jaudu, efektivitāti un drošību Eiropā un paziņojums par lidlauka pakalpojumu direktīvas īstenošanu, Db.lv informēja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Galvenā uzmanība pievērsta lidostu lomai turpmākajā attīstībā un Eiropas iekšējās aviācijas tirgus konkurētspējai, un tā iezīmēs Eiropas nākotnes lidostu noteikumus, nodrošinot regulējuma konverģenci starp dalībvalstīm.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Žaks Baro, kas atbild par transportu, teica: "Atbilstoši Lisabonas programmas mērķiem, Eiropas lidostām ir būtiski svarīga loma, nodrošinot ekonomisko un sociālo konkurenci Eiropā. Līdz šim Eiropas lidostām bija jārisina dažādas likumdošanas, komerciālas un ārējas problēmas, piemēram, jauda, finansējums, vide. Jauno pasākumu mērķis ir piedāvāt vienādus noteikumus, ko vienādi īsteno visā Eiropā. "Šīs paketes sagatavošanā ieguldīts daudz pārdomu, ideju un konsultāciju, un es tiešām ticu, ka tā ir pagrieziena punkts visas Eiropas lidostu noteikumu sistēmas radīšanā," viņš piebilda.

Priekšlikums par direktīvu par lidostu nodevām noteiks attiecības starp lidostu operatoriem un lidostu izmantotājiem, pieprasot pilnīgu pārredzamību, apspriešanos ar izmantotājiem un nediskriminācijas principa piemērošanu, aprēķinot lietotājiem uzliktās nodevas. Bez tam tā radīs spēcīgu, neatkarīgu valsts iestādi, kas izšķirs un nokārtos strīdus, lai panāktu ātru lēmumu.

Paziņojums par lidostu jaudu, efektivitāti un drošību Eiropā dod visaptverošu rīcības plānu, kur izstrādāta saskaņota stratēģija, kā atbildīgi risināt pārblīvētības problēmu Eiropas lidostās. Norādīti pieci galvenie pasākumi, kuru mērķis ir vadīt satiksmes palielināšanos tā, lai nekaitētu videi: optimizēt esošo jaudu izmantošanu, nodrošināt saskaņotu pieeju lidojumu drošības pasākumiem lidostās, veicināt "komodalitāti", uzlabot vides aizsardzību lidostās un jauno lidostu infrastruktūras plānošanas sistēmu un attīstīt un īstenot ekonomiski izdevīgus tehniskos risinājumus.

Pirmais ziņojums par lidostu pakalpojumu direktīvas īstenošanu parāda pozitīvu efektu, jo liberalizācijas sākotnējā stadija ir atvērusi konkurencei lidostu pakalpojumu tirgu Eiropas lidostās un atver durvis debatēm par nākošajiem soļiem.

Sīkāka informācija par lidostu paketi pieejama:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/airports/index_en.htm

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām