Pieņemts Sociālā uzņēmuma likums

2017. gada 12. oktobris plkst. 11:43
Autors: Anda Asere
Dalies ar šo rakstu

Šodien Saeimā pieņemts Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi

«Sociālā uzņēmuma likums ir liels notikums sociālās uzņēmējdarbības nozarei Latvijā, jo ar šo likumu sociālajiem uzņēmumiem ne vien tiek radīts juridisks ietvars, kurā strādāt un attīstīties, bet arī noteikti atbalsta instrumenti, kas ilgtermiņā palīdzēs sasniegt gan biznesa, gan sociālās ietekmes mērķus,» saka Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore. Latvija ir viena no retajām pasaules valstīm, kur sociālajai uzņēmējdarbībai radīts tiesiskais regulējums.

Viņas skatījumā šis likums ir pietiekami nopietns politiskais signāls, ar ko valsts no savas puses atzīst sociālos uzņēmumus par «īstiem» uzņēmumiem, un rada skaidri saprotamus spēles noteikumus tiem, kuri vēlas šajā nozare strādāt. «Liels izaicinājums, par ko jādomā arī par likumu atbildīgajai Labklājības ministrijai, ir šī likuma ieviešana dzīvē un skaidrošana sabiedrībai, parādot likuma radītās iespējas un ieguvumus, kā arī skaidrojot likumā ietvertos atbalsta un kontroles mehānismus. Redzam, ka likums komplektā ar Labklājības ministrijas un Altum atbalsta programmu būs labs tramplīns veiksmīgu un sabiedrībai nozīmīgu sociālo uzņēmumu attīstībai,» saka M. Ūlande.

DB jau rakstīja, ka Labklājības Ministrijas un Altum īstenotā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmā līdz 2022. gadam plānots atbalstīt 200 uzņēmumus. Projekts tiek īstenots visā Latvijā un tā aktivitāšu īstenošanai plānotais finansējums ir 14,9 miljoni eiro, tostarp ESF finansējums 12,7 miljoni eiro. Finansējums no valsts budžeta ir 2,2 miljoni eiro. Projektā plānots sniegt atbalstu 220 pasākuma dalībniekiem, kas risinās sociālas problēmas. «Pēc būtības atbalstu saņēmušo skaits būs daudz lielāks,» iepriekš teica Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors.

Viena projekta atbalstāmā summa ir no pieciem līdz 200 tūkstošiem eiro. Projektu Labklājības ministrija īsteno kopā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, kas veic piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu grantu veidā sociālās uzņēmējdarbības veicējiem. Šā gada jūnijā Labklājības ministrija uzsāka programmas dalībnieku reģistru, jūlijā pirmie uzņēmumi saņēma sociālā uzņēmuma statusu un šobrīd šādu statusu saņēmušo uzņēmumu skaits tuvojas 20. Pēc lēmuma saņemšanas pretendents var iesniegt granta pieteikumu Altum. Šobrīd ir saņemti un tiek izvērtēti četri pieteikumi.

Dalies ar šo rakstu