Pieprasījums pēc industriālajām platībām palielinājies; telpas neatbilst prasībām

2011. gada 21. februāris plkst. 17:06
Dalies ar šo rakstu

Atkal ir parādījies pieprasījums pēc noliktavu un ražošanas telpām, izriet no nekustamā īpašuma aģentūru apkopotajiem datiem.

2010.gada pēdējos trijos mēnešos aktivitāte noliktavu un ražošanas telpu segmentā Rīgā un tās apkārtnē palielinājās, informē Latio.

Iezīmējās lielāks pieprasījums pēc kvalitatīvām ražošanas un noliktavu telpām platībā līdz 1500 m2. Potenciālajiem nomniekiem svarīgi, lai telpas atrodas vietā, kurā ir attīstīta infrastruktūra, pieejams darbaspēks, transports, ēdināšana. Šādu telpu nomai tiek izskatītas tādas Pierīgas vietas kā Ādaži, Olaine, Salaspils un citas.

Pieprasījumu veidojuši gan vietējie uzņēmumi, gan ārvalstu kompāniju dibinātie meitas uzņēmumi, kas nodarbojas ar ražošanu vai servisa pakalpojumu sniegšanu.

Tikmēr Arco Real Estate ziņo, ka kopš pagājušā gada rudens ir novērots stabils pieprasījums no ražotāju (galvenokārt metālapstrādes un kokapstrādātāju) puses. Interese ir bijusi par dažāda lieluma telpām, kā arī zemi, tostarp uzņēmumi izskata iespēju paplašināt tur darbību (uzbūvēt jaunas telpas vai nomāt papildu platības) gada līdz triju gadu perspektīvā.

Pieprasījums galvenokārt ir vērojams netālu no tranzītceļiem industriālajās teritorijās Rīgā – Ganību dambja, Krustpils ielas, Granīta ielas tuvumā, vai netālu no Rīgas ar ērtu sabiedrisko transportu uzņēmumu darbiniekiem. Nomas maksu līmenis apsildāmām noliktavām ar labu kvalitāti svārstās no 2.5 līdz 5 eiro/m2, savukārt neapsildāmām – no 1 līdz 2 eiro/m2.

Latio nosauc līdzīgus datus: vidējā nomas maksa par noliktavu telpām 2010. gada nogalē bija 2 eiro/m2, bet par nomnieku prasībām atbilstošām, labām, apkurināmām nelielas platības ražošanas telpām – 2,5–3 eiro/m2. Telpu nomas maksa vairs nesamazinās un ir nostabilizējusies.

Brīvo telpu īpatsvars noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2010.gada beigās bija 30–40%.

Tomēr ražošanas uzņēmumiem galvenokārt nepieciešamas telpas ar neliela augstuma griestiem, tomēr liela daļa no iepriekšējos gados uzbūvētajām telpām neatbilst šiem kritērijiem, akcentē Latio speciālisti. Šādām telpām ir lielāks energopatēriņš. Nereti arī piedāvātā telpu platība ir pārāk liela. Lai telpas iznomātu, tās būtu jāsadala mazākās platībās, taču īpašniekiem pietrūkst līdzekļu gan šādai pārveidei, gan arī atbilstošas temperatūras nodrošināšanai, tādēļ ir grūtības ar nomnieku piesaisti. Nomnieku vajadzībām un prasībām atbilstošu nelielas platības ražošanas un noliktavu telpu piedāvājums samazinās. Lai tuvākajā nākotnē neveidotos telpu deficīts, daļa no piedāvājumā esošajām telpām būtu jāpiemēro pašreizējām nomnieku vajadzībām, iesaka kompānija.
 

Dalies ar šo rakstu