Pilnveido valsts iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas sistēmu

2011. gada 29. marts plkst. 17:15
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Turpmāk būs iespējams nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par to darba algas daļu, kas tiks atlīdzināta gadījumos, ja konstatēts, ka iestāde ir nepamatoti izbeigusi dienesta attiecības.

To paredz grozījumi valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, ko akceptējis Ministru kabinets.

Saskaņā ar likumu Finanšu ministrija (FM) veic zaudējuma atlīdzinājuma summu izmaksu. Ja iestāde ar personu ir nepamatoti izbeigusi dienesta attiecības, tad personai ir tiesības uz atlīdzību, un daļa no šiem zaudējumiem ir arī negūtā darba samaksa. Taču FM šobrīd nevarot veikt VSAOI, kā arī ieturēt un pārskaitīt budžetā IIN, jo normatīvie akti to neparedz.

Tādēļ grozījumi likumā noteic, ka zaudējuma atlīdzinājums, ko veido nesaņemtās darba samaksas, tiek aplikts ar nodokļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmējiestādei vai iestādei, kas piedalās tiesas procesā, būs pienākums veikt maksājamo IIN un VSAOI aprēķinu un informēt FM kā zaudējuma atlīdzinājuma summas izmaksātāju par veicamajiem nodokļu maksājumiem.
 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārdi