Bankas

PNB bankas aktīvi septembrī atgūti 1,302 miljonu eiro apmērā

LETA, 17.10.2019

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Maksātnespējīgās «PNB bankas» administrators šogad septembrī atguvis aktīvus 1,302 miljonu eiro apmērā, liecina oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» publicētais pārskats.

Tostarp no izsniegtajiem kredītiem kopš 2019.gada 12.septembra, kad banka tika atzīta par maksātnespējīgu, atgūti 1,237 miljoni eiro, no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem atgūti 47 000 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūti 18 000 eiro.

Vienlaikus «PNB bankas» likvidācijas izdevumi septembrī bija 249 000 eiro apmērā, tostarp nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā bija 193 000 eiro, tiesas izdevumi - 31 000 eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 19 000 eiro, bet administratora un administratora palīga atlīdzība veidoja 5000 eiro.

2019.gada 30.septembrī «PNB bankā» garantētie noguldījumi bija 126,079 miljonu eiro apmērā, kamēr citi noguldījumi bija 137,877 miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus bankas saistības pret kredītiestādēm bija 6,477 miljonu eiro apmērā, pakārtotās saistības - 18,143 miljoni eiro, bet emitētie subordinētie parāda vērtspapīri bija 38,079 miljonu eiro vērtībā.

Kredītos «PNB banka» šogad septembra beigās bija izsniegusi 210,5 miljonus eiro, ieguldījumi vērtspapīros bija 73,981 miljons eiro, prasības pret kredītiestādēm - 23,269 miljoni eiro, kasē un prasībās uz pieprasījumu pret centrālajam bankām bija 20,992 miljoni eiro, pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - 4,551 miljons eiro, bet ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 153,892 miljonus eiro.

Kopumā «PNB bankas» aktīvi septembra beigās bija 514,709 miljonu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves septembra beigās bija 36,47 miljoni eiro, tostarp iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi bija 82,981 miljona eiro apmērā, bet pārskata perioda zaudējumi bija 10,134 miljonu eiro apmērā.

«PNB bankas» iespējamās saistības 30.septembrī bija 3,109 miljonu eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka «PNB bankas» darbība tika apturēta 2019.gada 15.augustā, bet 12.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja «PNB banku» par maksātnespējīgu.

«PNB bankas» darbība tika apturēta, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā «PNB bankas» tiešais uzraugs 2019.gada 15.augustā nolēma atzīt «PBN banku» par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt «PNB bankas» noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu «PNB bankā» un lēma par noguldījumu nepieejamību.

ECB kā «PNB bankas» tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.