Poligonos apglabāšanai pieņemto sadzīves atkritumu apjoms nedaudz sarucis

2016. gada 04. novembris plkst. 17:34
Autors: Žanete Hāka
Dalies ar šo rakstu

Katru gadu atkritumu apglabāšanas nozares komersantiem ir pienākums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegt atskaites par iepriekšējā gada darbības rādītājiem, informē SPRK.

Apkopojot darbības rādītājus SPRK secina, ka 2015. gadā ir nedaudz samazinājies komersantu sniegto regulēto pakalpojumu apjoms, savukārt regulējamās nozares komersantu kopējais apgrozījums no regulējamā pakalpojuma ir palielinājies.
Poligonos apglabāšanai pieņemto sadzīves atkritumu apjoms 2015. gadā bija 514 tūkst. t, kas ir par 2% mazāk nekā 2014. gadā.

Galvenais iemesls, kas ietekmē sadzīves atkritumu apjoma samazinājumu ir tas, ka valstī tiek attīstīta dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošana, kā rezultātā nešķirotu atkritumu daudzums, kas nonāk līdz poligoniem, samazinās. Ietekmi uz atkritumu apjomu atstāj arī iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī.

Savukārt regulējamās nozares komersantu kopējais apgrozījums no regulējamā pakalpojuma 2015. gadā pieauga par 9%, sasniedzot 10,1 milj. EUR.

Apgrozījuma pieaugums salīdzinot ar 2014.gadu ir skaidrojams ar to, ka četri komersanti laika periodā no 2014.gada 2.pusgada līdz 2015.gada novembrim sākuši strādāt ar jauniem Regulatorā apstiprinātiem tarifiem, kas balstīti uz faktiskajām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksām un aktuālajiem poligonos apglabāšanai pieņemtajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas apjomiem.

Eiropas Savienības direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem paredz, ka līdz 2020.gadam jānodrošina, ka poligonos tiek apglabāti tikai 35% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma. Lai to realizētu, poligonos tiek ierīkotas sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtas, kā rezultātā bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek atdalīti no kopējās masas, samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu. Poligonu apsaimniekotāji  ir ieguldījuši nozīmīgas investīcijas arī bioloģiski noārdāmo atkritumu tālākas pārstrādes un reģenerācijas tehnoloģiskajās iekārtās, kā rezultātā atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē.

Ar priekšapstrādes iekārtu palīdzību no nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek atdalīti arī otrreizēji izmantojamie materiāli, kuri tālāk var tikt pārstrādāti vai reģenerēti, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu.

Komersantu veiktās investīcijas var tikt atpelnītas tikai caur tarifiem, tāpēc tendence šajā atkritumu apsaimniekošanas nozares regulējamajā sektorā ir - pastāvīgs tarifu pieaugums.  

No 2015.gada 1.janvāra ar jaunu Regulatora apstiprinātu tarifu sāka strādāt SIA Getliņi EKO sadzīves atkritumu poligons Getliņi un SIA Zemgales EKO sadzīves atkritumu poligons Brakšķi I. 2015. gada laikā regulators apstiprināja SIA LIEPĀJAS RAS iesniegto tarifa projektu sadzīves atkritumu poligonā Ķīvītes. 2015.gada oktobrī regulatorā ar jaunu tarifa projektu atkārtoti griezās SIA Getliņi EKO, jo poligona teritorijā darbu sāka rūpnīca, kurā nešķirotie sadzīves atkritumi tiek sagatavoti apglabāšanai, kā rezultātā poligonā Getliņi būtiski mainījās gan atkritumu plūsmas, to sastāvs un apjomi, gan arī tehnoloģijas, izdevumu struktūra un kopējās izmaksas. Iesniegtais SIA Getliņi EKO tarifa projekts tika izskatīts un apstiprināts 2016.gada 1.aprīlī.  

Šobrīd regulatoram izvērtēšanai ir iesniegti trīs tarifa projekti -  SIA ALAAS sadzīves atkritumu poligonā Križevņiki, PSIA Ventspils LK sadzīves atkritumu poligonā Pentuļi un SIA Jelgavas KP apsaimniekotajā poligonā Brakšķi II. Galvenais tarifa projektu iesniegšanas iemesls ir veiktās investīcijas atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģijās. Pēc SPRK rīcībā esošās informācijas, tarifa projekti tiek izstrādāti arī SIA AP Kaudzītes poligonā Kaudzītes un SIA AAS Piejūra poligonā Janvāri.
Kopējais regulēto komersantu skaits 2015. gadā ir palicis nemainīgs – 10 komersanti (11 atkritumu poligoni).
Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir tikai viena daļa no kopējās maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuru apmaksā atkritumu radītājs.  

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds

Populārākās ziņas

Nepalaid garām