Precizēs sabiedriskā transporta sniedzējiem radušos zaudējumu aprēķināšanas kārtību

2014. gada 20. novembris plkst. 12:40
Autors: Db.lv
Dalies ar šo rakstu

Satiksmes ministrija (SM) rosina precizēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu aprēķināšanas kārtību,  tādējādi veidojot maršrutu tīklam atbilstošu budžeta plānošanu, informē SM sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Svikliņa.   Tā, piemēram, no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamo izdevumu, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pārvadājumos ar autobusiem, apmēra noteikšanai, sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumus paredzēts sadalīt grupās atbilstoši veiktajam nobraukumam maršrutu tīklā kalendārā gada laikā.   Ministrijā norāda - līdz ar to pārvadātāja izdevumi tiktu segti, vadoties no ierobežotajiem izmaksu griestiem. Pārvadātāja faktiskā pašizmaksa tiktu salīdzināta noteiktās grupas ietvaros, un gadījumā, ja pārvadātāja faktiskā pašizmaksa atšķirtos no grupā vidējās pašizmaksas, un pārvadātājs nespētu sniegt objektīvu pamatojumu pašizmaksas atšķirībām, pārvadātāja izmaksas tiktu segtas grupas vidējās pašizmaksas apmērā. Izmaksu salīdzināšana grupas ietvaros notiktu arī pa pārskatā par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem ietvertajām izmaksu pozīcijām, tādējādi panākot precīzāku uzņēmumu izmaksu salīdzināšanu.   Tāpat paredzēts mainīt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju izmaksu sadales metodiku, precīzāk, pārvadātāju uzņēmumu netiešo izmaksu jeb administrācijas izmaksu sadale. Proti, līdzšinējā kārtība paredz, ka netiešās izmaksas, kas būtu attiecināmas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tiek nodalītas no citas pārvadātāju uzņēmumu saimnieciskās darbības, proporcionāli pārvadātāja saņemtajiem ieņēmumiem, neņemot vērā valsts vai pašvaldības izmaksātās kompensācijas vai dotācijas. Savukārt, precizējumi kārtībā paredzētu principu, ka uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu attiecināmās netiešās izmaksas tiktu dalītas proporcionāli ieņēmumiem, par kuriem minētajā gadījumā ir uzskatāmi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas gūtie ieņēmumi, tai skaitā arī nesaņemtie ieņēmumi par tādu pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kurām ir noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.   Savukārt, lai nepasliktinātos sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, pasažieru komforts un satiksmes drošība, t.i., lai pārvadātāju uzņēmumi varētu atjaunot savu transportlīdzekļu parku, kas iesaistīts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, paredzēts pakāpeniski palielināt peļņas apmēru, atbilstoši nobraukto kilometru komponentei. Proti, paredzēts, ka ar 2015.gadu peļņas aprēķināšanai tiktu piemērots nobraukuma reizinājums ar 0,01 EUR, ar 2016.gadu - 0,02 EUR un ar 2017.gadu - 0,03 EUR. Līdz ar to vidējais peļņas procents atbilstu 2015.gadā aptuveni 4% no ieņēmumiem, jeb vidēji 2% no apgrozījuma, 2016.gadā – aptuveni 5% no ieņēmumiem, jeb vidēji 3% no apgrozījuma, savukārt 2017.gadā – aptuveni 6% no ieņēmumiem, jeb vidēji 4% no apgrozījuma.   Vienlaikus, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un iespēju iedzīvotājiem apmeklēt izglītības vai ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas, paredzēts noteikt, ka pasūtītājam ir jānodrošina avansa maksājums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem vismaz 95% apmērā no kopējiem plānotajiem zaudējumiem.   SM precizēto Kārtību, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu, ceturtdien, 20.novembrī, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Par to vēl lems valdība.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām