Prioritāro virzienu maģistrantūras studenti varēs saņemt ESF stipendijas

2011. gada 22. marts plkst. 16:12
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Eiropas Sociāla fonda (ESF) aktivitātē Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai tiks rīkota atlases otrā kārtā, lai nodrošinātu iespēju augstskolām motivēt studentus maģistrantūras studijām prioritāros studiju virzienos, piešķirot labākajiem studentiem stipendijas.

Otrās atlases kārtas kopējais finansējums ir 2,63 milj. Ls, no kuriem ESF līdzfinansējuma apmērs ir 89,53% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai finansējums 10,47% apmērā tiks nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem.

Atbilstoši noteikumiem ESF stipendiju var saņemt maģistrants, kas studē pilna laika maģistra studiju programmā kādā no prioritārajiem virzieniem: dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; lauksaimniecība; veselības aprūpe; vides aizsardzība; transporta pakalpojumi un māksla (starpdisciplinārā studiju programmā).

Valdības apstiprinātie noteikumi paredz, ka otrajā atlases kārtā iesniegt projektus tiks uzaicinātas tikai tās augstskolas, kuras pēdējo trī gadu laikā nodrošinājušas studējošo skaita pieaugumu valstī prioritārajās maģistra studiju programmās.
Otrajā atlases kārtā mērķstipendijas apmērs ir saglabāts iepriekšējā apmērā – 300 Ls mēnesī. Mērķstipendiju piešķir 10 mēnešus gadā un kopējais piešķiršanas ilgums vienam maģistrantam programmas apguvei un maģistra grāda ieguvei nedrīkst pārsniegt 20 mēnešus.

Pirmajā atlases kārtā tika apstiprināti 13 Latvijas augstskolu projekti 6,083 milj. Ls apmērā. Līdz 2010.gada beigām ESF stipendijas bija saņēmuši 683 maģistrantūras studenti.

Dalies ar šo rakstu