PTAC liek SIA Vienotais norēķinu centrs izbeigt negodīgu komercpraksi 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izdevis pagaidu noregulējumu, uzdodot SIA Vienotais norēķinu centrs tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS Pilsētas zemes dienests vārdā vai uzdevumā, informē PTAC.

Žanete Hāka, 12.4.2017

Foto: Ieva Čīka/LETA

Tāpat PTAC izdotais pagaidu noregulējums aizliedz pieprasīt vai aicināt patērētājus izpildīt piespiedu zemes nomas maksājuma saistības, ja starp AS Pilsētas zemes dienests un patērētāju nav noslēgts tiesisks darījums, vai attiecībā uz konkrēto strīdu nav stājies spēkā tiesas nolēmums, kas pamato pieprasītās maksājuma saistības.

PTAC par SIA Vienotais norēķinu centrs šogad ir saņēmis vairāk nekā 30 patērētāju sūdzības par komersanta rīcību, atgūstot no patērētājiem AS Pilsētas zemes dienests uzdevumā zemes nomas maksājumus par laika periodu no 2008.gada līdz 2010.gadam.

PTAC konstatēja, ka SIA Vienotais norēķinu centrs, pieprasot patērētājiem AS Pilsētas zemes dienests uzdevumā izpildīt maksājuma saistības par piespiedu zemes nomu, kas nav pamatots ar pusēm noslēgtu tiesisku darījumu, piemēram, līgumu, ir veicis profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. Tādējādi pieprasītie maksājumi nav atzīstami par parādu Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē, kur parāds definēts kā maksājuma saistības, kas nav izpildītas tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā.

Normatīvajos aktos nav noteikts zemes nomas maksas norēķinu termiņš, līdz ar to šādas iespējamas maksājumu saistības nav atgūstamas ārpustiesas ceļā. Turklāt SIA Vienotais norēķinu centrs nesniedz patiesu un pilnīgu informāciju atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likumam.

PTAC arī konstatējis maldināšanu patērētājiem nosūtītajā informatīvajā skaidrojumā (atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par piespiedu zemes nomu), norādot, ka strīdos starp zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašniekiem par zemes nomas maksas piedziņu jau ir izveidojusies stabila tiesu prakse, informāciju par tiesu spriedumiem sniedzot tendenciozi un atrauti no konteksta, kā arī radot patērētājam iespaidu, ka gadījumā, ja strīds starp patērētāju un AS Pilsētas zemes dienests un/vai SIA Vienotais norēķinu centrs tiktu risināts tiesā, patērētājam nebūtu iespējams gūt sev labvēlīgu tiesas spriedumu. Tādejādi komersants rada maldinošu priekšstatu, ka patērētājam labāk ir izpildīt pieprasīto maksājuma saistību nekā strīdu risināt tiesā, jo tādā gadījumā patērētājs var būt tikai zaudētājs.

Līdz ar to komersants, maldinošā veidā sniedzot informāciju patērētājiem par parāda nemaksāšanas sekām, mudina patērētāju neizvērtēt pieprasījuma tiesiskumu un pamatotību, un tā rezultātā pieņemt tādu lēmumu, kādu viņš, izvērtējot visus aspektus, iespējams nebūtu pieņēmis.

No šīs sadaļas

Pērnā gada februārī atklātā saldumu fabrika Pobeda Ventspilī 2016. gadā saražoja 175...

Rail Baltica būvniecības laikā centrālā autoosta tiks pārcelta uz Torņakalnā izbūvētu multimodālo...

Attīstības finanšu institūcija Altum šonedēļ sāk piedāvāt jaunu valsts atbalsta programmu –...

Valdība lēmusi paplašināt koksnes būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā, informē...

«Nopļaujot» pirmo reizi 8 ha selekcionēto kārklu stādījumu, iegūti aptuveni 800 berkubikmetru...

Lai arī piedzīvota kārtējā siltā ziema un granulu cenas ir samazinājušās par...

Par piena ražošanas samazināšanu kopumā izmaksāti 705,5 tūkstoši eiro...

Līdz 30. novembrim lauksaimnieki var reģistrēt laukstrādniekus. ...

Valdība nolēmusi iesaistīties Conexus Baltic grid pirkšanas darījumā, DB informēja Ekonomikas...

Par uzņēmuma DPD Latvija valdes priekšsēdētāju iecelts Jānis Grants, informē uzņēmuma...