Reģistrā apkopos ziņas par hipotekāro kredītu starpniekiem 

Ar mērķi nodrošināt patērētājiem papildu aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā, 13.decembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumus, informē Ekonomikas ministrija. 

Žanete Hāka, 13.12.2016

Kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem ir liela nozīme hipotekārajā kreditēšanā. Tieši kredīta starpnieks un kredīta starpnieka pārstāvis konsultē patērētāju, sameklē potenciālo kredīta devēju un piedāvā viņa vārdā sagatavot un noslēgt līgumu. Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju loks ir plašs - tie var būt gan finanšu brokeri, gan mākleri, gan privātpersonas, kas attiecīgi vienojušās ar kredīta devēju par hipotekāro kredītu piedāvāšanu patērētājiem.

Regulējuma mērķis ir nodrošināt, ka patērētājiem ir iespēja noskaidrot, vai attiecīgais kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī vai tas ir tiesīgs nodarboties ar kredīta starpniecības pakalpojumiem.

Noteikumi paredz, ka no 2017.gada 1.marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros kredītus būs pienākums reģistrēties Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā. Reģistru uzturēs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un tajā ietvertā informācija būs publiski pieejama PTAC mājaslapā.

Reģistrā tiks iekļautas ne tikai ziņas par pašu kredīta starpnieku vai kredīta starpnieku pārstāvi, bet arī par tā darbiniekiem, kas ir iesaistīti kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanā. Tāpat arī patērētājam būs iespēja noskaidrot, kādus kredīta devējus kredīta starpnieks vai kredītu starpnieku pārstāvis pārstāv, kā arī vai tas darbojas tikai Latvijas Republikas teritorijā vai arī citās ES dalībvalstīs.

Lai kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi varētu reģistrēt reģistrā, tam ir jāatbilst noteiktām prasībām, tai skaitā minimālajām zināšanu un kompetences prasībām, datu apstrādes prasībām, atalgojuma sistēmas atbilstībai, kā arī tam ir jāatbilst labas reputācijas prasībām.

Kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi neiekļaus reģistrā, ja tas pēdējo triju gadu laikā ir bijis izslēgts no reģistra par būtiskiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Par reģistrāciju reģistrā paredzēta valsts nodeva fiziskām personām - 500 eiro apmērā, juridiskām personām - 1000 eiro apmērā, kā arī ikgadējā uzraudzības valsts nodeva (fiziskām personām - 250 eiro, juridiskām personām - 500 eiro).

Vienlaikus regulējums nosaka arī pienākumu kredīta starpniekam un kredītu starpnieku pārstāvim apdrošināt savu profesionālās darbības civiltiesisko atbildību.

Noteikumu projekta izstrādē piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Nekustamo Īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas Hipotekāro Nebanku Aizdevēju Asociācijas, Latvijas Lombardu asociācijas, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija), Latvijas Ķīlas kreditoru asociācijas, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas, Latvijas Kredītņēmēju asociācijas un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas.