Reizniece-Ozola: Nodokļu reforma ir viena no vērienīgākajām dāvanām Latvijas Simtgadei

2017. gada 27. decembris plkst. 12:04
Autors: Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

2017. gads pagājis ciešā sadarbībā ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, izstrādājot un pieņemot vērienīgu reformu nodokļu jomā. Tā stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Tā ir kā vitamīni mūsu tautsaimniecības stiprināšanai, kā arī vēsturisks solis pretī spēcīgākai un konkurētspējīgākai Latvijas valstij. Tā ir arī viena no vērienīgākajām dāvanām Latvijas Simtgadei!

Nodokļu reformas rezultātā ieguvumus izjutīs gan mājsaimniecības, gan uzņēmēji. Mazinot darbaspēka izmaksas zemu atalgotiem darba ņēmējiem, tiks mazināta ienākumu nevienlīdzība. Attiecīgi lielākas algas cels dzīves kvalitāti daudziem iedzīvotājiem visā Latvijā. Nodokļu reformas apstiprināšana nodrošina to, ka nodokļu sistēma būs prognozējama vismaz līdz 2021. gadam.

Nodokļu reforma samazinās darbaspēka izmaksas, veicinās konkurētspēju reģiona līmenī, motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību, investēt uzņēmumu attīstībā, godprātīgi maksāt nodokļus. Nodokļu nomaksa būs vienkāršāka. Tas būs arī atbalsts uzņēmējiem algu pieauguma un produktivitātes sabalansēšanā. Īstenojot reformu, veidosim spēcīgus uzņēmumus un paātrināsim Latvijas ekonomikas izaugsmi.

Lai atbalstītu lauksaimniekus un padarītu pievilcīgāku cenu vietējai produkcijai, valdība piedāvā samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi līdz 5% Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

Nākamgad turpināsies kompleksi risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai nozarēs, kur tā ir visvairāk izplatīta. Piemēram, paredzēts pārskatīt atbildības sadalījumu būvniecībā, pilnveidot būvniecības nozares uzskaiti, izstrādāt standartizētus būvniecības līgumu nosacījumus izmantošanai būvdarbu līgumu slēgšanai publiskajos iepirkumos un nostiprināt normatīvajā līmenī. Pakalpojumu nozarē plānots ierobežot fizisko personu nereģistrēto saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā, kā arī atkārtoti pievērsties apsardzes pakalpojumu sfēras pilnveidei.

Nodokļu reforma paredz ne tikai likmju izmaiņas, bet virkni svarīgu pasākumu, lai mazinātu ēnu ekonomiku un veicinātu nodokļu nomaksu. Kopumā reforma būs būtisks atbalsts uzņēmējiem algu pieauguma un produktivitātes sabalansēšanā.

Mazāka ēnu ekonomika palielina budžeta ieņēmumus, ko iespējams izmantot iedzīvotāju kopējās labklājības celšanai un valsts attīstībai – veselības nozarei, izglītībai, infrastruktūrai u.c.

Lai nodrošinātu efektīvāku nodokļu iekasēšanu un ēnu ekonomikas mazināšanu šogad tika apstiprināta Valsts ieņēmumu dienesta darbības un attīstības stratēģija. Taisnīga un efektīva nodokļu un muitas lietu administrēšana, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus un īstenojot viedu uzraudzību par saistību izpildi ir dienesta darbības misija, kurai jākļūst par realitāti.

Savukārt pastiprinot cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTF) valdība apstiprināja darbības plānu. Tā mērķis ir ierobežot vispārējos NILLTF riskus, kā arī nodrošināt atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem, veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijai.

Lai sekmētu stabilu un ilgtspējīgu finanšu sektora attīstību, valdība apstiprināja Finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019.gadam. Plānā ietverto pasākumu īstenošanas mērķis ir attīstīt stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un Latvijas kā reģionālā finanšu pakalpojumu centra pozīcijas nostiprināšanu.

Dalies ar šo rakstu