Būve

RE&RE noliedz savu vainu Austrumu slimnīcas operāciju bloka dzesēšanas iekārtu problēmās

Zane Atlāce - Bistere, 03.08.2016

Foto: Evija Trifanova/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Būvniecības kompānija RE&RE nepiekrīt Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas (RAKUS) valdes priekšsēdētājas Anitas Slokenbekas publiski paustajam viedoklim, ka problēmās ar slimnīcas operāciju bloka dzesēšanas iekārtām būtu vainojams būvnieks, teikts uzņēmuma paziņojumā medijiem.

Austrumu slimnīcā tika uzstādīta daudzpakāpju kompresijas iekārta, kas tās lietotājam jāuzrauga un jāekspluatē saskaņā ar MK noteikumiem.

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, 2014. gada 5. un 6. novembrī RE&RE organizēja pilnu RAKUS personāla instruktāžu un apmācību, kā arī iesniedza inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas noteikumus. Taču būvuzņēmumam nav pārliecības, vai RAKUS no savas puses nodrošināja sertificētu speciālistu iekārtas uzraudzībai, korektai ekspluatācijai.

2016. gada 9. maijā RE&RE pārstāvis saņēma informāciju no RAKUS pārstāvja, ka ir konstatēti iekārtas darbības traucējumi. Operatīvi sasaucot objekta apskati 10. maijā, secināts un dokumentāli fiksēts, ka iekārtas ekspluatācija veikta pretēji saņemtajām instrukcijām (piemēram, iekārtas sūkņi tikušii patvaļīgi darbināti pie mīnus grādu temperatūras, kas izraisīja iekārtas bojājumus; nav spiediena siltuma atgūšanas sistēmā), iekārtas dokumentiem un LR normatīvajiem aktiem; iekārtas darbība tika uzsākta, neveicot iekārtas pirmsdarbības pārbaudes, kuru veikšanas rezultātā tiktu savlaicīgi iedentificēti iekārtas bojājumi un iekārtu netiktu darbināta līdz šo bojājumu veikšanai.

2016. gada 12. maijā notika vēl viena iekārtas pārbaude, kuras laikā tiek konstatēts, ka nav pieejams iekārtas apkalpošanas žurnāls, iekārtas displejs nedarbojas, ūdens klātbūtne freona sistēmā u.c. bojājumi.

Izvērtējot 10. un 12. maija pārbaudes, var secināt, ka neprasmīgas iekārtas un sistēmas lietošanas, darbināšanas bez pārbaudēm un bez reģistrētas apkalpošanas rezultātā ir radīti nopietni bojājumi iekārtai, kuras kopējās izmaksas ir vairāk nekā simts tūkstoši eiro.

Pretēji RAKUS pārmetumiem, kas ir atspoguļoti publiskajā telpā, RE&RE nekavējoties bija gatavs palīdzēt risināt radušos situāciju, bet šie bojājumi nav radušies būvnieka darbības/bezdarbības rezultātā.

2016. gada 9. jūnijā RE&RE ir lūguši atkārtotu tikšanos ar RAKUS pārstāvjiem, kā arī pieaicinātiem ekspertiem, lai apsekotu iekārtu, tomēr šī tikšanās no RAKUS puses ir atcelta.

Kopš šī gada 9. maija, kad ir saņemta pirmā informācija no RAKUS par iekārtas darbības traucējumiem, RE&RE speciālisti ir vairākkārt gan mutiski, gan rakstveidā informējuši RAKUS, ka nekavējoties ir jāveic iekārtas bojājumu novēršana, pretējā gadījumā tā var tikt sabojāta neatgriezeniski. Līdz pat šim brīdim, 3. augustam, RE&RE ierosinātā iekārtas apskate nav notikusi, nekādi remontdarbi netiek veikti.

RE&RE ir satraukti par radušos situāciju - jo ilgāk tiks novilcināts iekārtas remonts, jo lielāks - neatgriezenisks - bojājums var rasties. Iekārtas kompresoros freona vietā ir ūdens, kas turpina neatgriezeniski bojāt šīs iekārtas.

Uzņēmums noraida RAKUS apgalvojumu, ka RE&RE neveic nekādas darbības, lai atjaunotu iekārtas darba spējas un norobežojas no problēmas risināšanas. Tieši pretēji - RE&RE ir aktīvi iesaistījies problēmas risināšanā, nekavējoties nodrošinot RAKUS ar nepieciešamajiem inženiertehniskajiem speciālistiem un sniedzot RAKUS nepieciešamās tehniskās konsultācijas. Uzņēmums arī norāda, ka trešdien, 3.augustā saņemta informācija, ka apdrošināšanas kompānija, AAS BTA Baltic Insurance Company, ir atteikusi RAKUS izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, konstatējot, ka bojājumi ir radušies nepareizas ekspluatācijas dēļ.

Komentāri

Pievienot komentāru