Rēzeknē būvēs jaunu dzelzceļa pieņemšanas parku

Autors: Aleksandrs Eiduks
2003. gada 16. oktobris plkst. 9:54

A/s Latvijas dzelzceļš pieņēma lēmumu par jauna dzelzceļa parka būvniecību Rēzeknē, kura izmaksas tiek lēstas 10, 3 miljonu eiro apmērā. Projekta mērķis ir palielināt Rēzeknes dzelzceļa mezgla kravu pārstrādes jaudu un ieviest efektīvu kravu apstrādes tehnoloģiju. Šī projekta realizācijai ES ISPA programmas ietvaros ir piešķirts līdzfinansējums 7, 66 miljonu eiro apmērā. Plānots, ka būvniecības darbi varētu sākties nākamā gada sākumā un ilgt apmēram 22 mēnešus. Jaunais dzelceļa parks aizņems aptuveni 2, 4 ha lielu platību, bet projekta ietvaros ir plānots projektēt un uzbūvētjaunu parku ar sešu kravas vilcienu pieņemsanas un aizlaišanas sliežu ceļiem, ēkas ar kopējo platību ap 500 kv. m, sakaru un elektroapgādes sistēmas, kā arī vides aizsardzības būves un sistēmas. A/s Latvijas dzelzceļš stratēģijas attīstības direktors Jānis Vēvers atzīst, ka līdzšinējās problēmas — esošo parku sliežu ceļi ir pārāk īsi, lai pieņemtu garos kravas vilcienu sastāvus; no esošā manevrēšanas parka nav iespējama vilcienu kustība austrumu virzienā un ierobežotās jaudas kravas vilcienu sastāvu apstrādei esošajā pieņemšanas parkā — noteica jauna pieņemšanas parka būvniecības nepieciešamību. Tāpēc, lai organizētu darbus perspektīvās kravu plūsmas no 26 līdz 38 milj. t caurlaišanu gadā (diennaktī līdz 52 kravas vilcienu pieņemšanu un 47 kravas vilcienu nodošanu), Rēzekne — 2 stacijā ir nepieciešams jauns pieņemšanas parks ar vismaz 1 050 m garu sliežu ceļu, kas nodrošinās apstākļus vagonu un kravu apstrādei Austrumu — Rietumu dzelzceļa koridorā. «Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta vilcienu sastāvu ar garumu līdz 71 vagonam pieņemšana un apkalpošana stacijā un atrisinātas problēmas, kuras izraisa nepietiekamais sliežu ceļu skaits, ienākot vilcieniem Rēzeknē no Zilupes puses, kā arī tiks novērsti vilcienu kustības aizkavējumi virzienā Kārsava — Rēzekne — Krustpils. Tiks samazināts arī vilcienu pieņemšanas, aizlaišanas un šķirošanas laiks dzelzceļa mezglā, līdz ar to pozitīvi ietekmēs Austrumu — Rietumu koridora caurlaides spējas palielināšanos. Uzbūvējot jaunu pieņemšanas parku, Rēzeknes dzelzceļa mezgla pārstrādes spējas tiks nodrošinātās līdz 38 milj. t kravas gadā. Paredzams, ka papildus tiks nodarbināti ap 100 cilvēki. Caur Rēzeknes dzelzceļa mezglu nosūtīto kravu apjoms 2001. gadā bija 11, 4 milj. t, 2002. gadā — 12, 8 milj. t. No kopējā Latvijas dzelzceļa transportēto kravu apjoma 47 % ir naftas produkti, savukārt no kuriem 45 % (7 milj. t) tiek pārvesti caur Rēzeknes staciju,» stāsta J. Vēvers.