Bankas

Rietumu banka 4000 klientus pārklasificējusi uz aizliegta riska kategoriju

Dienas Bizness, 04.04.2018

Foto: pixabay

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

2018. un turpmākajos gados ir plānots izstrādāt un ieviest būtiskas izmaiņas AS Rietumu bankas stratēģijā, liecina bankas pārskatā sniegtā informācija. Bankas vadība paredz, ka jaunās stratēģijas izstrāde tiks pabeigta līdz 2018. gada jūnijam.

2018. gada sākumā Latvijas banku sektors piedzīvoja vietēja un starptautiska mēroga reputācijas krīzi, ko raksturoja vairāki notikumi.

Bankas tūlītēja rīcība bija 2018. gada 13. martā pieņemtais lēmums pārkonvertēt eiro visus klientu kontu dolāru atlikumus. 2018. gada 28. februārī bankas likvīdie aktīvi USD valūtā veidoja 292 miljonus dolāru, bet kopējās īstermiņa saistības USD valūtā bija 307 miljoni dolāru.

2018. gada 19. martā banka pieņēmusi lēmumu pārklasificēt vairāk nekā 4000 no tās korporatīvajiem klientiem no «augsta riska» kategorijas uz «aizliegta riska» kategoriju. «Aizliegta riska» kategorija nozīmē, ka ar šādu klientu bankai ir jāpārtrauc attiecības divu mēnešu laikā, un «aizliegta riska» kategorijā ietvertie klienti nedrīkst veikt darījumus.

«Aizliegta riska» konta slēgšana ir saistīta ar palielinātām atbilstības prasībām, un šie klienti veido aptuveni divas trešdaļas no visiem bankas ārvalstu korporatīvajiem klientiem, un vairums šo klientu ir reģistrēti ārpus ES un OECD valstīm, tā sauktajās ārzonas jurisdikcijās, skaidro banka.

Tāpat 19. martā banka pieņēmusi lēmumu neuzsākt darījumu attiecības ar jauniem klientiem, kas reģistrēti ārpus ES vai OECD.

Balstoties uz informāciju, kas ir bankas vadības rīcībā finanšu pārskatu apstiprināšanas datumā, vadība uzskata, ka bankā pašlaik īstenotie pasākumi, kā arī nākotnē paredzētās izmaiņas biznesa modelī un stratēģijā ir pietiekamas un atbilstošas, lai nodrošinātu bankas un koncerna turpmāku veiksmīgu darbību, teikts pārskatā. Tāpat bankas vadība ir pārliecināta, ka pēc jaunās stratēģijas veiksmīgas ieviešanas banka būs vēl spēcīgāka.

Banka ir veikusi vairākus stresa testus, kuru mērķis ir izvērtēt dažādu nelabvēlīgu scenāriju potenciālo ietekmi uz bankas finanšu stāvokli, tās darbības rezultātiem un regulatora noteiktajiem rādītājiem. Šie scenāriji tika piemēroti operatīvajai finanšu informācijai 2017. gada 31. decembrī, 2018. gada 26. februārī un 2018. gada 19. martā. Nevienā no šiem scenārijiem bankas un koncerna likviditātes vai kapitāla pietiekamības rādītāji nenokritās zem regulatora noteiktā līmeņa.