Finanses

Rīgā sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem pērn izlietoti vairāk nekā 55 miljoni eiro

Dienas Bizness, 19.04.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas pašvaldība 2015.gadā sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai galvaspilsētā atvēlējusi vairāk nekā 55 miljonus eiro, par to otrdien Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputātus informēja Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors.

2015.gadā sociālo pabalstu nodrošināšanai izlietoti 14,9 miljoni eiro, kas ir par 25% mazāk nekā gadu iepriekš, kad tika izlietoti 19,8 miljoni eiro. Savukārt sociālajiem pakalpojumiem izlietotais finansējums pieauga par 20% jeb 6,6 miljoniem eiro (no 33,8 miljoniem eiro līdz 40,5 miljoniem eiro).

Kā skaidroja M.Moors, pabalstu izmaksas samazinājušās, jo sarucis trūcīgo un maznodrošināto personu skaits, savukārt sociālajiem pakalpojumiem izmaksas pieaugušas saistībā ar to, ka pieaug personu ar invaliditāti skaits un nepieciešams veikt vairāk aprūpi mājās.

Arī 2015.gadā turpinājās tendence samazināties trūcīgo personu skaitam. Ja 2014.gadā trūcīgo skaits samazinājās vidēji par 1,5% mēnesī, tad 2015.gadā trūcīgo skaits samazinās vidēji par 2,2% mēnesī. Salīdzinot 2015.gadu ar 2014.gadu, trūcīgo personu skaits ir samazinājies par 21% (no 19 631 trūcīgām personām 2014.gadā līdz 15 450 trūcīgām personām 2015.gadā). Samazinās darbaspējīgo personu īpatsvars starp trūcīgajām personām, savukārt pilngadīgu invalīdu un pensionāru īpatsvars starp trūcīgajām personām pieaug. Tas skaidrojams ar to, ka pieaug klientu skaits, kuriem nesen ir piešķirta invaliditāte.

Sociālos pabalstus 2015.gadā saņēma 42 477 personas, samazinājums attiecībā pret 2014.gadu (53 512 personas) ir 21%.

Sociālo pakalpojumu jomā lielāks finansējums izlietots sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personas dzīvesvietā, ēdiena piegādei un izdalīšanai maznodrošinātām personām, papildu vietu finansēšanai īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (sociālo gultu) pakalpojumam, sociālā darba pakalpojumam ārstniecības iestādēs un citiem mērķiem.

2015.gadā tāpat kā 2014.gadā turpināja samazināties personu skaits, kuras izmantoja patversmju pakalpojumus (3656), kas ir par 250 personām jeb 6% mazāk nekā 2014.gadā (3906). Personu skaita samazinājums Rīgas patversmēs skaidrojams ar efektīvu sociālās rehabilitācijas centru darbību, risinot klientu sociālās situācijas, kā arī ar siltākiem laika apstākļiem ziemas periodā.

Tā kā Rīgā 2015.gadā salīdzinoši ar 2014.gadu samazinājies trūcīgo personu skaits, par 16 115 porcijām jeb 11% ir samazinājies izsniegto porciju apjoms zupas virtuvēs un par 3572 jeb 0,5% izsniegto porciju apjoms ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietās.

Komentāri

Pievienot komentāru