Rīgas domei nerūp takšu krāpniecība

2009. gada 13. marts plkst. 11:51

Taksometru vadītāju intereses pārstāvošā asociācija uzskata, ka Rīgas domes pakļautībā esošās iestādes kavē taksometru nozares sakārtošanu un krāpniecības izskaušanu.

Latvijas Apvienoto Biedru arodbiedrība (LABA), kas ir Latvijas Autopārvadājumu nozares arodbiedrības (LPNA) saistību pārņēmēja un pārstāv lielas daļas taksometru vadītāju intereses, nosūtījusi atklāto vēstuli Rīgas mēram Jānim Birkam, kurā uzsver, ka taksometru nozares likumīgas darbības atjaunošanu kavē Rīgas domes pakļautībā esošās institūcijas, kas nekoordinējot nozares kontroli, neveicot ieinteresēto institūciju darbības koordināciju. Tāpat Rīgas domes pakļautībā esošās iestādes, pēc LABA domām, izsniedz licences nelikumīgai uzņēmējdarbībai, neskatoties uz to, ka uzņēmumi sevi parādījuši ar sliktu reputāciju, nelikumīgi nodarbina darbiniekus un nemaksājot nodokļus, krāpjot klientus un publiski paziņojot, ka klientu krāpšana ir likumīga un vainīgi ir tikai daži negodīgi taksometru vadītāji.

«Divu gadu laikā ir veikts ļoti apjomīgs darbs nozares sakārtošanā. Esam izanalizējuši esošo stāvokli un iespējamos risinājumus. Ir identificētas problēmas, atbildīgās institūcijas un amatpersonas, kas atbildīgas par konkrētu likuma prasību ievērošanu. Diemžēl situācija neuzlabojas un arī neuzlabosies, kamēr nebūs Jūsu vadīto pašvaldības institūciju ieinteresētība situācijas sakārtošanā,» teikts atklātajā vēstulē,» uzsver LABA.

LABA aktivitāšu rezultātā esot izstrādāti un piedāvāti taksometru nozares sakārtošanas pasākumi, lai nozare sāktu darboties likuma ietvaros. Kaut arī atbildīgo ministriju un institūciju vadītāji atbalstīja visus risinājumu piedāvājumus un atbalstīja arodbiedrības iekļaušanu licencēšanas komisijas sastāvā, RDSD ir atteikusi LABA dalību  taksometru licencēšanas komisijas sastāvā.
Arodbiedrība atgādina, ka savulaik arī Čehijas galvaspilsētā Prāgā bijušas līdzīgas problēmas, kuru risināšana sākās tikai tad, kad Prāgas mērs veica kontroles braucienu ar taksometru. Pēc šī brauciena Prāgas mērs Pavels Bems pieņēma lēmumus nozares sakārtošanā.  LABA pārstāvji aicina Birku uz tikšanos lai izrunātu šos jautājumus.