Rīgas satiksmi aizvainojusi regulatora rīcība

2006. gada 24. novembris plkst. 16:47

"RP SIA Rīgas satiksme tarifa maiņas projekts tika aprēķināts, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem un uzņēmumam saistošā Deleģēšanas līguma (līgums starp Rīgas domi un RP SIA Rīgas satiksme), tādējādi iegūstot tarifu Ls 0,404. Līdz ar to apgalvojums par nesamērīgi augstu peļņu ir absolūti nepamatots," Db.lv informēja RP SIA Rīgas satiksme komercdirektors Igors Žagars.

Viņš piebilst, ka peļņa paredzēta MK noteikumos minimālo vajadzību (nodokļi, aizņēmuma % maksājumiem) segšanai - RD dotācija ir paredzēta tikai piešķirto atlaižu un atvieglojumu kompensācijai. "Turklāt MK noteikumi neparedz maksimālās peļņas līmeni uzņēmumiem," akcentē uzņēmuma pārstāvis.

RP SIA Rīgas satiksme, gatavojot 2007. gada budžeta projektu, no Rīgas domes saņēmusi informāciju, ka nākošajā gadā papildu nepieciešamo dotāciju, kas nepieciešama darba samaksas pieauguma, degvielas izdevumu pieauguma, elektroenerģijas sadārdzinājuma, ritošā sastāva atjaunošanas izdevumu, renovācijas un rekonstrukcijas darbu segšanai, pieaugums nav gaidāms, Db.lv informēja uzņēmums. Tādēļ Rīgas satiksme savlaicīgi sagatavojusi iespējamo tarifu maiņas projektu, kuru akceptējusi uzņēmuma padome un 24. oktobrī iesniegusi Rīgas Sabiedriskā pakalpojuma regulatorā (regulators).

RP SIA Rīgas satiksme valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens informēja: "Šobrīd esam neizpratnē par regulatora nostāju un veidu, kādā tas pauž savu viedokli par šo jautājumu, jo regulatora galvenais pamatuzdevums bija un ir izvērtēt iesniegto tarifa maiņas projektu pēc būtības, nevis pirms laika paust savu nostāju publiski, neinformējot Rīgas satiksmi par gala secinājumiem. Vēlamies uzsvērt, ka Rīgas satiksmes vadība līdz šim brīdim nav saņēmusi regulatora gala slēdzienu, taču tas netraucē regulatoram komentēt atsevišķas tā detaļas masu medijos, nepaskaidrojot tās sīkāk, tādējādi maldinot Rīgas iedzīvotājus un graujot uzticību uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatotībai."

Pretēji regulatora izplatītajiem izteikumiem, Rīgas satiksmes pārstāvji skaidro, ka nepatiesi ir apgalvojumi par manipulācijām ar amortizācijas atskaitījumiem, jo iesniegtajā tarifa projektā ir izmantota MK noteiktā amortizācijas aprēķina metodika.

Uzņēmums nākamgad par 23% paredzējis palielināt atalgojumu transportlīdzekļu vadītājiem un konduktoriem. Transportlīdzekļu vadītājiem atalgojumu iecerēts palielināt līdz 538 latiem, konduktoriem - līdz 281 latam. Tam vien papildus nepieciešami 7,128 miljoni latu. Šogad sniegto pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai ir nepieciešami 6,3 milj. latu, bet nākamgad - 13,6 milj.

Saskaņā ar likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 20. pantu tarifi jānosaka tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti visā licences darbības termiņā.

Autopārvadājumu tarifa aprēķinu metodika ir noteikta 26.06.2001. MK noteikumos Nr. 281. Šo noteikumu 2. punkts nosaka, ka izmaksās tiek iekļauti pakalpojumu sniedzēja izdevumi, kā arī tarifam ir jānodrošina pakalpojumu sniedzēja ekonomiskā un finansiālā dzīvotspēja un attīstības iespējas, lai garantētu ilgtermiņa sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.